Se mer

På tide å selge Arbitrum (ARB)? 8,95 millioner tokener sendt til Binance

2 mins
Oppdatert av Stine Grønlie

I korte trekk

  • Etter Arbitrums nylige tokenopplåsing ble ca. 8,95 millioner ARB-tokens, til en verdi av 16,4 millioner dollar, overført til Binance.
  • Dette trekket, som ofte tolkes som bearish i kryptomarkedet, sammenfalt med en bredere nedgang, noe som fikk ARB-kursen til å falle til 1,62 dollar.
  • Til tross for prisnedgangen er Arbitrum fortsatt en dominerende kraft i Ethereum lag-2-rommet, med et betydelig transaksjonsvolum og TVL.

Arbitrum, en ledende Ethereum Layer 2-skaleringsløsning, opplevde et betydelig aktivaskifte blant investorer etter den nylige tokenopplåsingen.

Denne bevegelsen har påvirket prisen markant den siste dagen.

Kryptohvaler sender 8,95 millioner ARB til Binance

16. mars, under stor forventning, frigjorde Layer 2-nettverket endelig over 1 milliard ARB-tokens, verdsatt til mer enn 2 milliarder dollar. Denne hendelsen ble fulgt nøye med på, og krypto-miljøet hadde mange diverse perspektiver på de potensielle konsekvensene.

Umiddelbart etter frigivelsen av tokene identifiserte analysefirmaet SpotOnChain seks lommebøker som mottok tokener fra nettverkets vesting-kontrakter, og deretter overførte dem til kryptobørser. SpotOnChains data viste at disse adressene flyttet 8,95 millioner ARB-tokens, til en verdi av ca. 16,4 millioner dollar, til Binance. Det er verdt å merke seg at disse lommebøkene fortsatt inneholder 32,95 millioner ARB-tokens, til en verdi av rundt 56,7 millioner dollar.

Vanligvis blir overføringer til børser sett på som en bearish hendelse, fordi det tyder på at innehaveren ønsker å selge sine kryptobeholdninger.

Les mer her: Arbiscan: En omfattende veiledning til Arbitrum Blockchain Explorer

Arbitrum ARB trasnfers
Arbitrum ARB-transaksjoner. Kilde: SpotOnChain SpotOnChain

Disse overføringene, sammen med nedgangen i kryptovalutamarkedet generelt, bidro til at ARB-kursen falt til 1,62 dollar, det laveste nivået siden januar. Det har imidlertid vært en liten oppgang, og prisen har steget til 1,70 dollar. Den siste tids kursnedgang gjenspeiler likevel et betydelig verditap på ca. 20 % i løpet av den siste uken.

Til tross for dette ser markedsobservatører på den nåværende nedgangen som en mulighet for investorer til å styrke sine beholdninger, med tanke på Arbitrums potensial. DeFiLlama-data viser at Arbitrum er den største Ethereum Layer 2-løsningen. Protokollen dominerer markedet, noe som fremgår av det betydelige desentraliserte utvekslingsvolumet og den totale låste verdien (TVL) på 4,087 milliarder dollar.

Les mer her: Arbitrum (ARB) prisforutsigelse 2024/2025/2035

I tillegg avslørte blockchain-analyseselskapet IntoTheBlock at det står for mer enn 55 % av de totale transaksjonene i Ethereum-baserte Layer 2-nettverk.

“Det er over 1,8 millioner daglige transaksjoner blant de beste Ethereum L2-ene, med Arbitrum som står for over 1 million av totalen,” sa IntoTheBlock.

Protokollens nylige integrering av Dencun-oppgraderingen har redusert transaksjonsgebyrene betraktelig, noe som har styrket konkurranseevnen ytterligere.

Trusted

Disclaimer

Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.

oluwapelumi-adejumo.png
Oluwapelumi Adejumo
Oluwapelumi mener Bitcoin og blokkjedeteknologi har potensial til å forandre verden til det bedre. Han er en ivrig leser og begynte å skrive om krypto i 2020.
LES FULL BIOGRAFI