Se mer

Custodia Bank har fått avslag på søknad om Federal Reserve Master Account.

2 mins
Oppdatert av Stine Grønlie

I korte trekk

  • Custodia Bank fikk et juridisk tilbakeslag da en distriktsdommer i Wyoming avviste bankens søknad om en konto i Federal Reserve.
  • Dommeren avviste Custodias påstander om utilbørlig påvirkning og manglende myndighet fra Federal Reserves side.
  • Til tross for Custodias intensjon om å gjennomgå dommen og eventuelle planer om å anke den, gjør avgjørelsen utfordringene enda større.

Custodia Bank led et juridisk tilbakeslag da de tapte sitt forsøk på å få en hovedkonto i Federal Reserve etter en rettsavgjørelse mot dem.

Avgjørelsen er nok et slag mot kryptomarkedet, der bransjegiganter som Coinbase og Ripple står overfor betydelige hindringer i sine respektive rettssaker med amerikanske myndigheter.

Derfor tapte Custodia Bank saken

Wyoming-baserte Custodia gikk til søksmål mot Federal Reserve i juni 2022, med henvisning til betydelige forsinkelser i behandlingen av søknaden om en hovedkonto. Etter at Federal Reserve hadde avslått søknaden, reviderte Custodua påstandene sine og hevdet at Federal Reserve Board, som ledet Kansas City Fed, hadde utøvd utilbørlig påvirkning. I tillegg hevdet selskapet at sentralbanken ikke hadde myndighet til å avvise slike søknader.

Distriktsdommer Scott Skavdahl i Wyoming var imidlertid uenig i Custodias påstander. Skavdahl bekreftet Federal Reserves skjønn når det gjaldt å innvilge eller avslå søknadene om hovedkontoer.

“Hvis Custodias standpunkt var riktig, ville det i praksis bety at enhver innskuddsinstitusjon som er chartret i henhold til lovene i en delstat, uansett hvor godt utformet de er, har rett til en hovedkonto som gir direkte tilgang til det føderale finanssystemet”, uttalte dommeren.

Les mer her: Kryptoregulering: Hva er fordelene og ulempene?

Dette avviser i praksis Custodia Bank sitt forsøk på å tvinge sentralbanken til å godkjenne søknaden om hovedkonto. Videre sa Skavdahl at Custodia ikke klarte å bevise at Federal Reserve brøt Administrative Procedure Act (APA) da de nektet hovedkontoen. Dommeren avviste derfor dette kravet med henvisning til “manglende jurisdiksjon”.

Til tross for en økende institusjonell utbredelse bidrar dette tilbakeslaget til kryptobransjens utfordringer. Flere interessenter beskrev dommen som “en seier for kreftene bak Operation Chokepoint 2.0″. I mellomtiden sa Custodia at de har vurdert kjennelsen og antydet at de kan anke dommen.

“Det har alltid vært en vanskelig kamp å utfordre Feds sterke taktikk, men Custodia Bank står fast ved sin visjon om å skape en trygg, teknologibasert bank. Vi vurderer domstolens avgjørelse og alle våre muligheter, inkludert anke”, skal en talsperson for banken ha uttalt.

Også den amerikanske senatoren Cynthia Lummis uttrykte sin uenighet med dommen. Lummis hevdet at dommen strider mot etablerte lover vedtatt av den amerikanske kongressen. Lovgiveren oppfordret Federal Reserve til å følge loven ved å gi Special Purpose Depository Institutions (SPDIs) i Wyoming tilgang til hovedkontoer.

Trusted

Disclaimer

Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.

wpua-150x150.png
Oluwapelumi Adejumo
Oluwapelumi mener at Bitcoin og blokkjedeteknologi har potensial til å forandre verden til det bedre. Han er en ivrig leser og begynte å skrive om krypto i 2020.
LES FULL BIOGRAFI