1. Definisjoner

 • Selskap

  BeIn News Academy Ltd. Registrert i Hong Kong under organisasjonsnummer: 1332369, med adresse Suite 1701 – 02A, 17/F., 625 King’s Road, North Point, Hong Kong.

 • Nyhetsportal

  Nyhetsportal som administreres av selskapet og er tilgjengelig på https://no.beincrypto.com/

 • BeInCrypto

  Fellesbetegnelse for både selskapet og nyhetsportalen.

 • Siste versjon av personvernerklæringen

 • Brukerere

  Personer som besøker nyhetsportalen

 • Retningslinjer

  Rettslige retningslinjer som gjelder for selskapet i kraft av sistnevntes jurisdiksjon eller i kraft av deres rettskraft.

 • RGPD

  EUs personvernforordning (EU) 2016/679

 • Personopplysninger

  Personopplysninger er all informasjon om brukeren som identifiserer eller kan identifisere brukeren, og som for eksempel omfatter brukerens navn, adresse eller ID-kortnummer.

2. Formål, mål og andre definisjoner

Disse retningslinjene gjelder for brukere av BeInCrypto.

BeInCrypto er en nyhetsportal som har som mål å gi brukerne tydelig og ærlig rapportering om kryptovalutamarkedet og blockchain-industrien.

Selskapet har utviklet denne personvernerklæringen i samsvar med GDPR og tilhørende direktiver.

Formålet med denne erklæringen er å gi selskapets brukere informasjon om hvilken type informasjon selskapet samler inn, hvordan denne informasjonen brukes og under hvilke omstendigheter den kan deles med tredjeparter.

I denne personvernerklæringen kan brukeropplysninger omtales som “personopplysninger” eller “personopplysninger”. På samme måte kan selskapet noen ganger referere til behandling, innsamling, beskyttelse og lagring av brukerens personopplysninger eller andre slike handlinger med begrepet “behandling” av slike personopplysninger.

3. Innsamling av personopplysninger

Selskapet samler inn den informasjonen som er nødvendig for å levere og forbedre sine tjenester.

4. Abonnement på nyhetsbrev

Brukerne kan abonnere på det faste nyhetsbrevet som tilbys av selskapet ved å oppgi e-postadressen sin når abonnementsalternativet velges. Brukeren samtykker i å motta denne e-posten ved å oppgi e-postadressen sin direkte til selskapet via alternativet som er tilgjengelig på nyhetsportalens nettsted.

5. Formål å ivareta legitime interesser

Selskapet behandler personopplysninger for å beskytte de legitime interessene som forsvares av BeInCrypto eller av en tredjepart. En legitim interesse foreligger når selskapet har en profesjonell, kommersiell eller juridisk grunn til å bruke brukerens opplysninger. Selv da må det ikke handle urettferdig i forhold til hva som er rettferdig og å foretrekke for brukeren.

Følgende er noen eksempler på behandlingsaktiviteter:

 • Innlede rettslige prosesser og forberede vårt forsvar i tilfelle rettstvister;
 • Tiltakene og prosessene vi iverksetter for å ivareta sikkerheten til selskapets informasjonsteknologi og systemer, forebygging av potensiell kriminalitet, sikring av eiendeler, tilgangskontroller og tiltak mot innbrudd.
 • Tiltak som tar sikte på å styre virksomheten og utvikle selskapets produkter og tjenester;
 • Overføring, overdragelse (enten enkelt eller som sikkerhet for forpliktelser) og/eller salg til en eller flere personer og/eller pantsettelse og/eller heftelse av alle eller deler av selskapets fordeler, rettigheter, titler eller interesser i kraft av en avtale mellom brukeren og selskapet.

6. Markedsføringsformål

Selskapet kan bruke brukerdata, for eksempel lokasjon eller transaksjonshistorikk, til å sende nyheter, analyser, forskning, rapporter, kampanjer eller opplæringsmuligheter som kan være av interesse for brukeren, til brukerens registrerte e-postadresse hvis denne er oppgitt til selskapet.

Brukerne har rett til å endre dette alternativet hvis de ikke lenger ønsker å motta slik informasjon, og kan når som helst avslutte abonnementet.

7. Kontroll og behandling av brukerens personopplysninger

BeInCrypto og enhver agent engasjert av selskapet for å samle inn, lagre eller behandle personopplysninger, samt enhver tredjepart som opptrer på vegne av selskapet, kan samle inn, behandle og lagre personopplysninger gitt av brukeren.

Når det gjelder behandling og lagring av personopplysninger fra brukeren i en hvilken som helst jurisdiksjon i eller utenfor EU, bekrefter selskapet herved at det vil handle i samsvar med alle gjeldende lover.

8. Autoriserte tjenesteleverandører

Selskapet kan også bruke autoriserte eksterne tjenesteleverandører til å behandle brukerdata på grunnlag av inngåtte tjenesteavtaler som er underlagt selskapets instrukser for beskyttelse av brukerdata. Disse avtalene er avgjørende for at begge parter skal forstå sitt ansvar og sine forpliktelser.

Disse tjenesteleverandørene vil levere ulike tjenester som er avtalt med selskapet.

Når selskapet er pålagt eller har lov til å utlevere informasjon uten samtykke, vil det ikke utlevere mer informasjon enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med utleveringen.

9. Selskapets behandling av brukerens personopplysninger i forbindelse med markedsføring.

Selskapet kan behandle brukernes personopplysninger for å informere dem om produkter, tjenester eller tilbud som kan være av interesse for dem. Selskapet studerer all denne informasjonen for å avgjøre hva som er nødvendig eller hva som kan være av interesse for brukerne.
I visse tilfeller kan profilering brukes. Profilering er en prosess som består av automatisk behandling av brukerdata med sikte på å evaluere visse personlige elementer og gi brukeren spesifikk kommersiell informasjon om visse produkter.

Brukerne har når som helst rett til å motsette seg behandling av personopplysningene sine for markedsføringsformål eller til å melde seg av listen over mottakere av selskapets markedsførings-e-post, ved å kontakte selskapets brukerstøttetjeneste på følgende måte:

10. Bevaring av brukerens personopplysninger

Selskapet oppbevarer brukernes personopplysninger i fem år i henhold til lovpålagte krav. I noen tilfeller kan denne perioden forlenges.

Når selskapet ikke lenger trenger å oppbevare brukerens personopplysninger, vil det slette eller destruere dem på en sikker måte.

11. Brukerens rett til å få data slettet

Retten til å få opplysninger slettet er ikke en absolutt “rett til å bli glemt”. Enkeltpersoner kan få personopplysninger slettet og forhindret fra å bli behandlet under bestemte omstendigheter:

 • Når personopplysningene ikke lenger er nødvendige for de formålene de opprinnelig ble samlet inn/behandlet for;
 • Når personen trekker tilbake sitt samtykke
 • når personen motsetter seg behandlingen og det ikke foreligger noen tvingende berettiget interesse i å fortsette behandlingen;
 • Når personopplysningene har blitt behandlet ulovlig (dvs. i strid med personvernforordningen);
 • Når personopplysninger må slettes for å oppfylle en rettslig forpliktelse;
 • Når personopplysninger behandles i forbindelse med levering av sosiale informasjonstjenester til et barn. Under visse spesifikke omstendigheter gjelder ikke retten til sletting av opplysninger, og selskapet kan nekte å svare på forespørselen.

12. Når kan selskapet avslå en forespørsel om sletting?

BeInCrypto kan nekte å etterkomme en forespørsel om sletting der personopplysninger behandles av følgende grunner:

 • For å oppfylle en rettslig forpliktelse til å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet;
 • For å utøve eller forsvare juridiske rettigheter.

13. Geografisk område for databehandling

Som hovedregel behandles brukeropplysningene innenfor Den europeiske union/Europeisk økonomisk samarbeidsområde (EU/EØS). I noen tilfeller overføres og behandles de i land utenfor EU/EØS.

Overføring og behandling av opplysninger om brukere utenfor EU/EØS er mulig, forutsatt at det iverksettes egnede sikkerhetstiltak og at handlingene utelukkende er basert på et rettslig grunnlag.

Brukeren kan på forespørsel få ytterligere informasjon om overføring av brukeropplysninger til land utenfor EU/EØS.

14. Endringer i denne personvernerklæringen

Selskapet forbeholder seg retten til når som helst ensidig og uten varsel å modifisere eller endre denne personvernerklæringen i samsvar med denne bestemmelsen.

Hvis denne personvernerklæringen endres, vil selskapet publisere en oppdatert versjon på nyhetsportalen. Revisjonsdatoen som er angitt på slutten av denne siden, vil også bli endret. Selskapet oppfordrer imidlertid brukerne til å konsultere denne personvernerklæringen fra tid til annen for å holde seg informert om hvordan selskapet håndterer og beskytter brukernes personopplysninger.

15. Informasjonskapsler

Selskapets nettsted bruker små filer, såkalte “cookies”, for å forbedre funksjonaliteten og den generelle opplevelsen for brukeren.

En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lagres på brukerens datamaskin for registreringsformål. Selskapet bruker informasjonskapsler på portalen(e). BeInCrypto knytter informasjonen som lagres i informasjonskapsler, til personlig identifiserbar informasjon som brukeren oppgir på portalen. BeInCrypto bruker både øktinformasjonskapsler og permanente informasjonskapsler. En øktinformasjonskapsel utløper ikke når den besøkende lukker nettleseren. En permanent informasjonskapsel forblir på brukerens harddisk i en lengre periode. Besøkende kan slette vedvarende informasjonskapsler ved å følge instruksjonene i hjelpefilen til nettleseren.

Selskapet oppretter permanente informasjonskapsler for statistiske formål. Vedvarende informasjonskapsler gjør det også mulig for selskapet å spore og målrette brukernes plassering og interesser og å forbedre opplevelsen av tjenestene på portalen.

Hvis en bruker velger å avvise informasjonskapsler, vil vedkommende fortsatt kunne bruke portalen.

16. Kontroll og vurderinger

Selskapet vil jevnlig gjennomgå effektiviteten av denne personvernerklæringen og spesielt kvaliteten på gjennomføringen av vilkårene og betingelsene som er beskrevet her, og forbeholder seg retten til å korrigere eventuelle mangler.

I tillegg vil selskapet gjennomgå retningslinjene minst én gang i året. Selskapet vil informere sine brukere om eventuelle vesentlige endringer i disse retningslinjene ved å publisere en oppdatert versjon av retningslinjene på sine nettsider.