1. Ansvarsfraskrivelse for BeInCrypto

All informasjon på dette nettstedet er publisert i god tro og kun for generell informasjon. https://beincrypto.com gir ingen garantier om denne informasjonens fullstendighet, pålitelighet og nøyaktighet. Enhver handling du utfører på grunnlag av informasjonen du finner på dette nettstedet (https://beincrypto.com), skjer på eget ansvar. https://beincrypto.com er ikke ansvarlig for eventuelle tap og/eller skader i forbindelse med bruk av nettstedet vårt.

Fra vårt nettsted kan du besøke andre nettsteder ved å følge hyperkoblinger til slike eksterne nettsteder. Selv om vi etterstreber å kun tilby kvalitetslenker til nyttige og etiske nettsteder, har vi ingen kontroll over innholdet og arten av disse nettstedene. Disse lenkene til andre nettsteder innebærer ikke en anbefaling av alt innholdet på disse nettstedene. Nettstedseiere og innhold kan endres uten varsel, og det kan skje før vi har mulighet til å fjerne en lenke som kan ha blitt “dårlig”.

Vær også oppmerksom på at når du forlater nettstedet vårt, kan andre nettsteder ha andre personvernregler og vilkår som ligger utenfor vår kontroll. Sørg for å sjekke personvernerklæringene til disse nettstedene samt deres “vilkår for bruk” før du gjør forretninger eller laster opp informasjon.

2. Samtykke

Ved å bruke nettstedet vårt samtykker du herved til vår ansvarsfraskrivelse og godtar vilkårene.

3. KRYPTOVALUTA VARSEL


HANDEL MED KRYPTOVALUTA INNEBÆRER BETYDELIG RISIKO OG KAN FØRE TIL BETYDELIGE TAP. VOLATILITETEN OG UFORUTSIGBARHETEN I KURSEN PÅ KRYPTOVALUTAER KAN FØRE TIL BETYDELIGE TAP OVER EN KORT PERIODE.

4. Vi er ikke rådgivere og gir ikke råd


Informasjonen som gis PÅ NETTSTEDET VÅRT ER KUN TIL INFORMASJON. Ingen deler av nettstedet vårt utgjør noen form for tilbud, oppfordring, anbefaling, eller økonomisk rådgivning, investeringsmessig, skattemessig eller annen profesjonell rådgivning.

ALLE BRUKERE OPPFORDRES PÅ DET STERKESTE TIL Å FORETA EGNE UNDERSØKELSER OG RÅDFØRE SEG MED EN UAVHENGIG OG KVALIFISERT FINANSIELL RÅDGIVER FØR DE TAR EN INVESTERINGSBESLUTNING.

ALLE HANDLINGER SOM UTFØRES PÅ GRUNNLAG AV INFORMASJONEN PÅ NETTSTEDET VÅRT, SKJER PÅ BRUKERENS EGET ANSVAR. VI ER IKKE ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE TAP SOM EN BRUKER MÅTTE PÅDRA SEG SOM FØLGE AV HANDEL MED KRYPTOVALUTA.

5. Nøyaktighet

Selv om vi har gjort vårt ytterste for å sikre at all informasjon på nettstedet vårt er korrekt og oppdatert, gir vi ingen garanti for at dette er tilfelle. Vi gir ingen garanti for spesifikke resultater av bruken av nettstedet vårt. Vi garanterer ikke for innholdets fullstendighet, nøyaktighet, pålitelighet, egnethet eller tilgjengelighet, inkludert, men ikke begrenset til, underforståtte garantier for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål eller ikke-krenkelse. Brukere stoler på informasjonen på nettstedet vårt på egen risiko. Vi påtar oss intet ansvar for eventuelle feil eller utelatelser i innholdet på nettstedet vårt.

6. Kommersiell bruk

Vi gir ingen garanti for at innholdet på nettstedet vårt er egnet for bruk i kommersielle sammenhenger eller at det utgjør nøyaktige data og/eller råd som kan legges til grunn for forretningsbeslutninger.

7. Innhold fra tredjeparter

Nettstedet vårt inneholder artikler, informasjon, data, lenker, tilbud og annet innhold fra tredjeparter. Inkludering av slikt innhold innebærer ikke at vi støtter det. Selskapet kontrollerer ikke, og er ikke ansvarlig for, innholdet, nøyaktigheten, lovligheten eller andre aspekter ved slike tredjepartsressurser. Enhver bruk eller tillit til slikt tredjepartsinnhold skjer på brukerens egen risiko. Vi fraskriver oss uttrykkelig alt ansvar som følge av bruk av tredjeparts innhold, tjenester eller nettsteder som finnes på nettstedet vårt. Vær også oppmerksom på at tredjeparts nettsteder har andre retningslinjer for personvern og bruksvilkår som ligger utenfor vår kontroll. Vi anbefaler at du sjekker de relevante personvernreglene og bruksvilkårene for disse nettstedene før du bruker dem på noen måte.

8. Sikkerhet


Selv om vi gjør alt vi kan for å sikre at nettstedet vårt er sikkert og fritt for feil, virus og annen skadelig programvare, anbefales brukerne på det sterkeste å ta ansvar for sin egen internettsikkerhet, brukernes personopplysninger og datamaskinene sine.

9. Kompatibilitet


Vi gir ingen garanti for at nettstedet vårt vil være kompatibelt med alle systemer, eller at det vil være sikkert.