1. Definisjoner

 • Selskap

  BeIn News Academy Ltd. Registrert i Hong Kong under organisasjonsnummer: 1332369, med adresse Suite 1701 – 02A, 17/F., 625 King’s Road, North Point, Hong Kong.

 • Nyhetsportal

  Nyhetsportal administrert av selskapet og tilgjengelig på: https://no.beincrypto.com/

 • BeInCrypto

  Fellesbetegnelse for både selskapet og nyhetsportalen.

 • Generelle vilkår og betingelser

  Siste versjon av selskapets generelle vilkår og betingelser

 • Bruker

  Personer som besøker nyhetsportalen

 • Retningslinjer

  Rettslige retningslinjer som gjelder for selskapet i kraft av sistnevntes jurisdiksjon eller i kraft av deres rettskraft.

 • Innhold

  Innhold refererer til all informasjon eller innhold som vises, brukes eller overføres på Nyhetsportalen eller via e-post som en del av abonnementstjenesten.

2. Brukerens samtykke av de generelle vilkårene og betingelsene

Bruk av disse retningslinjene er beregnet på brukere av BeInCrypto.
BeInCrypto er en informasjonsportal som er dedikert til å gi brukerne enkel og pålitelig informasjon om kryptovalutamarkedet og blokkjedeindustrien.

Selskapet har etablert disse vilkårene og betingelsene i samsvar med gjeldende lover og tilhørende retningslinjer, samt interne retningslinjer.

Ved å besøke nyhetsportalen, lese innholdet og/eller bruke nyhetsportalen, aksepterer brukeren disse vilkårene. Disse vilkårene utgjør en avtale mellom brukeren og selskapet og regulerer brukernes bruk av nyhetsportalen.

Hvis en bruker ikke er enig i disse vilkårene, må vedkommende forlate nyhetsportalen og slutte å bruke tjenestene umiddelbart.

3. Innhold og immaterielle rettigheter

Alt innhold på nyhetsportalen er selskapets eksklusive eiendeler og er beskyttet av gjeldende lover om varemerker, opphavsrett, eiendomsrett og immaterielle rettigheter.

Innholdet kan kun brukes av en bruker til personlig, ikke-kommersiell bruk og kan ikke videredistribueres av en bruker til andre parter uten forutgående samtykke fra selskapet.

Forespørsler om å bruke innholdet på en annen måte enn det som er tillatt i henhold til disse generelle vilkårene, må sendes til – [email protected] – for forutgående gjennomgang og godkjenning.

4. Ansvarsbegrensende klausuler

Tjenestene og informasjonen som er tilgjengelig på nyhetsportalen, leveres “som den er”, “der den er” og “som tilgjengelig”.

Selskapet gir ingen garantier (uttrykkelige eller underforståtte) med hensyn til informasjonen på nyhetsportalen. Selskapet fraskriver seg uttrykkelig alle underforståtte garantier, inkludert, men ikke begrenset til, garantier for eierskap, ikke-krenkelse, salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål.

Selskapet er ikke ansvarlig for tap eller skade som kan oppstå som følge av at tredjeparter avlytter informasjon som er gjort tilgjengelig for deg gjennom informasjonsportalen.

Selskapet, eller noen av dets tilknyttede selskaper, styremedlemmer, ledere eller ansatte, samt tredjepartsleverandører av innhold, programvare og/eller teknologi, skal ikke holdes ansvarlig for tap eller skade som en bruker kan pådra seg i tilfelle feil eller avbrudd i informasjonsportalen, eller som følge av handling eller unnlatelse fra noen annen part som er involvert i å gjøre nyhetsportalen, dataene den inneholder eller produktene eller tjenestene den tilbyr tilgjengelig for brukerne, eller av andre årsaker knyttet til tilgang, manglende tilgang til eller bruk av informasjon på nyhetsportalen eller elementene den inneholder.

Selskapet er under ingen omstendigheter ansvarlig overfor noen bruker, verken i kontrakt eller erstatningssak, for direkte, spesielle, indirekte, følgeskader eller tilfeldige skader eller andre skader av noe slag, selv om BeInCrypto eller noen annen part har blitt informert om muligheten for slike skader. Denne ansvarsbegrensningen inkluderer, men er ikke begrenset til, overføring av virus som kan infisere en brukers utstyr, svikt i mekanisk eller elektronisk utstyr eller kommunikasjonslinjer, telefon- eller andre sammenkoblingsproblemer (f.eks. manglende tilgang til en Internett-leverandør), uautorisert tilgang, tyveri, operatørfeil, streik eller andre arbeidsproblemer eller andre force majeure-hendelser.

Selskapet garanterer ikke kontinuerlig, uavbrutt eller sikker tilgang til Nyhetsportalen.

5. Ansvarsfraskrivelse

Meningene og artiklene som publiseres på nyhetsportalen, er forfatternes verk og kan være partiske og subjektive, og selskapet kan derfor ikke garantere at informasjonen de inneholder, er korrekt.

Informasjonen, artiklene og meningene som er tilgjengelige på nyhetsportalen, utgjør ikke finansiell rådgivning eller en invitasjon til å investere på noen som helst måte. Ingenting som publiseres av selskapet, utgjør investeringsrådgivning, og ingen data eller informasjon som publiseres på nyhetsportalen, bør legges til grunn i forbindelse med investeringsaktiviteter.

Selskapet og dets ansatte anbefaler på det sterkeste at hver enkelt bruker foretar egne uavhengige undersøkelser og/eller søker råd fra en kvalifisert investeringsekspert før de tar en finansiell beslutning.

6. Klager

immaterielle rettigheter og opphavsrett. Hvis du mener at immaterielle rettigheter eller opphavsrett har blitt krenket, ber vi deg kontakte oss umiddelbart med detaljer om situasjonen ([email protected]). Detaljene som skal inkluderes i klagen, er som følger:

Informasjon om eieren av de immaterielle rettighetene

En passende angivelse av den aktuelle opphavsretten

Kontaktinformasjon til klageren

Selskapet vil iverksette egnede tiltak for å svare på klagen innen en passende tidsramme, forutsatt at klager fremsettes i god tro av brukerne.

7. Kontroll og vurderinger

Selskapet vil jevnlig vurdere effektiviteten av disse generelle vilkårene og spesielt kvaliteten på gjennomføringen av vilkårene og betingelsene som er beskrevet her, og forbeholder seg retten til å korrigere eventuelle mangler der det er hensiktsmessig.

I tillegg vil selskapet gjennomgå de generelle vilkårene og betingelsene minst én gang i året. Selskapet vil informere sine brukere om eventuelle vesentlige endringer i disse generelle vilkårene ved å publisere en oppdatert versjon av dem på nyhetsportalen. Med mindre annet er angitt, trer endringene i kraft umiddelbart etter at den oppdaterte versjonen er publisert på nyhetsportalen.