Se mer

Den virkelige agendaen: Hvorfor Joe Biden sikter seg inn på krypto nå

4 mins
Oppdatert av Bary Rahma

I korte trekk

  • Blockchain-industrien står overfor regulatoriske utfordringer, ikke en dødsdom, og målet er å finne en balanse mellom innovasjon og etterlevelse.
  • Joshua Kershner understreker viktigheten av å ha en compliance-first-tilnærming til krypto, og tar til orde for samarbeid med juridiske rådgivere.
  • Biden-administrasjonens forslag til skatt på kryptogruvearbeidere vekker bekymring for å kvele innovasjon og drive bransjen ut av USA.

I blockchain-industrien er det en overhengende forestilling om at amerikanske myndigheter kan forsøke å “drepe krypto” eller kvele veksten i denne innovative sektoren. Denne bekymringen ble ytterligere forsterket av Biden-administrasjonens kontroversielle forslag om en heftig skatt på Bitcoin og kryptoutvinnere.

I motsetning til hva mange tror, er det juridiske miljøet som former fremtiden for krypto langt fra en dødsdom. I stedet innebærer det en kompleks dans mellom innovasjon og etterlevelse av lover og regler.

Høye skatter kan drepe kryptoinnovasjon

Dynamikken i valgåret bremser fremdriften i lovgivningsarbeidet, og bransjen lengter etter lovforslag som kan gi en klar retning. Selv om bransjeledere er optimistiske med tanke på fremtiden og understreker viktigheten av at blockchain-selskaper forbereder seg på å overholde eventuelle lover, har Biden-administrasjonen planer om å innføre en skatt rettet mot bitcoin- og kryptoutvinnere.

Dette tiltaket har skapt stor bekymring blant investorer i bransjen, som frykter at det kan lamme den voksende sektoren. Det amerikanske finansdepartementets forslag til inntekter for 2025 skisserer en skatt på 30 % på strømkostnadene til kryptogruvearbeidere. Dette er et tiltak som kan få store konsekvenser for bransjen.

“Alle selskaper som bruker dataressurser, enten de eier dem selv eller leier dem av andre, til å utvinne digitale ressurser, vil bli pålagt en avgift på 30 % av strømkostnadene som brukes til utvinning av digitale ressurser”, skriver det amerikanske finansdepartementet.

Les mer her: Slik reduserer du kryptoskatteplikten din: En omfattende guide

Crypto Tax Obligations
Kryptoskatteforpliktelser. Kilde: IMF

Denne skatten, kalt digital asset mining energy tax (DAME), blir av mange sett på som dødsstøtet for kryptogruvedrift. Kritikerne mener at en slik skatt vil kvele innovasjon og tvinge gruvedriften til å flytte. Dette er et lignende scenario som det vi så i Kina i 2021.

Derfor kan USA oppleve at landets dominans avtar etter hvert som gruvearbeidere søker seg til mer gjestfrie miljøer.

“En foreslått straffeskatt på 30 % på utvinning av digitale ressurser vil ødelegge ethvert fotfeste bransjen har i USA”, sier den amerikanske senatoren Cynthia Lummis.

Mens debatten fortsetter, er det fortsatt usikkert hvilke konsekvenser forslaget vil få for USAs økonomi og posisjon i kryptomarkedet. Biden-administrasjonens forslag signaliserer en forsiktig tilnærming til kryptobransjen. I en tid der Bitcoin og kryptoverdiene opplever en oppblomstring, er dette regulatoriske dilemmaet et viktig øyeblikk for blockchain-industrien.

Joshua Kershner, juridisk direktør i Helium Foundation, sier likevel til BeInCrypto at bransjens fremtid ikke er avhengig av sentraliserte plattformer. I stedet er den avhengig av utviklingen av blokkjedeapplikasjoner med konkrete, verdiskapende bruksområder.

Overholdelse av kryptoregulatoriske retningslinjer

Til tross for den juridiske kontrollen av sentraliserte enheter, ser det ut til at andre prosjekter som strekker seg utover tokenhandel og gruvedrift, ikke lar seg avskrekke, noe som peker mot et bredere og mer robust blockchain-økosystem.

“Blockchain-industrien er langt mer interessant enn bare Binance, Coinbase og andre sentraliserte børser. Selv om de spiller en viktig rolle i økosystemet, vil bransjens fremtid ikke bli definert av tokens, men av reelle brukstilfeller som skaper verdi”, sier Kershner.

Regulatoriske tiltak, som CFTCs forlik med Binance, fokuserer på spesifikke misligheter, noe som understreker at ikke alle aspekter av blockchain-sektoren er under beleiring. Ifølge Kershner er det en påminnelse om nødvendigheten av at kryptoselskaper overholder strenge regulatoriske krav. Disse omfatter overholdelse av sanksjoner, tiltak mot hvitvasking av penger og KYC-protokoller.

https://www.youtube.com/watch?v=Q_CUjMjtvnI

Kershner la vekt på at blokkjedeprosjekter er særegne, særlig på grunn av deres uforanderlige egenskaper, som krever en tilnærming som tar hensyn til overholdelse av regelverk fra starten av. I motsetning til Web2-enheter som kan ettermontere juridiske rammeverk etter lanseringen, krever blockchain-initiativer at man er forutseende med hensyn til overholdelse av lover og regler, noe som gjenspeiler sektorens unike regulatoriske utfordringer.

“Når det gjelder Web3, er det avgjørende å ha erfarne bedriftsadvokater som tidlig samarbeider med ingeniør- og produktteamene for å sikre at produktene bygges med tanke på overholdelse av lover og regler før de lanseres med uforanderlige funksjoner. Det er mye vanskeligere å sette regulatoriske plaster på et blokkjedeprosjekt enn for et typisk Web2-selskap”, legger Kershner til.

Dessuten gjenspeiler omfanget av innsidehandel i Web3 tradisjonelle bransjer, noe som bekrefter at juridiske standarder er universelle på tvers av teknologiske paradigmer. Dette viser at det er et større behov for klarhet og tilpasningsevne i lovgivningen for å imøtekomme blokkjedeteknologiens særtrekk.

Kershner rådet de nye selskapene som er på vei inn i kryptomarkedet, til å “skaffe seg en advokat” i lys av dagens regelverk.

“Behovet for innovasjon og vekst står ikke i motsetning til etterlevelse av regelverk og investorbeskyttelse. Problemet for bransjen er at usikkerheten rundt regelverket gjør det vanskelig eller umulig å overholde reglene, særlig på globalt nivå. Ansett en intern advokat tidlig for å få strategisk rådgivning underveis. Erkjenn at bransjen fortsatt er ny, og at ting vil endre seg raskt i løpet av de neste årene”, avslutter Kershner.

Les mer her: Kryptoregulering: Hva er fordelene og ulempene?

Til syvende og sist gjenspeiler ønsket om klarhet i regelverket og nødvendigheten av å overholde det en felles visjon om en fremtid der blokkjedeteknologien kan blomstre på en ansvarlig og innovativ måte innenfor et støttende juridisk rammeverk. Spørsmålet er ikke om amerikanske tilsynsmyndigheter prøver å drepe kryptovalutaen, men hvordan de, sammen med interessenter i bransjen, kan samarbeide om å fremme dens vekst og integrering i den globale finans- og teknologibransjen.

Trusted

Disclaimer

Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.

Frame-1934.png
Bary Rahma er en talentfull journalist som ble uteksaminert fra New York University med en grad i journalistikk. I sin omfattende karriere har hun jobbet for anerkjente medier som CNN, og vist frem sine undersøkende ferdigheter og fortellerevner. For tiden bidrar Bary med sin ekspertise til BeInCrypto, hvor hun lager innsiktsfulle artikler om den dynamiske kryptoindustrien. I tillegg til arbeidet hos BeInCrypto har hun bidratt med sin ekspertise som innholdsforfatter for Binance, og skapt...
LES FULL BIOGRAFI