Se mer

Bitcoin kan stige etter FOMC-møtet: Fed står overfor krav om rentekutt

2 mins
Oppdatert av Stine Grønlie

I korte trekk

  • Bitcoin faller ofte før FOMC-møter og stiger kraftig etter kunngjøringen.
  • Historiske data viser betydelig volatilitet knyttet til FOMC-beslutninger.
  • Det kommende FOMC-møtet den 12. juni har allerede ført til et Bitcoin-fall på 8,25 %.

Bitcoins pris har konsekvent vist betydelig volatilitet rundt møtene i Federal Open Market Committee (FOMC).

Historiske data fra de siste møtene indikerer at Bitcoin har en tendens til å oppleve et verdifall før FOMCs rentebeslutninger, etterfulgt av betydelige gevinster etter kunngjøringen.

Bitcoin faller før FOMC, men stiger etter Fed-beslutningen

Federal Open Market Committee er en gren av Federal Reserve System som er ansvarlig for å føre tilsyn med landets åpne markedsoperasjoner. FOMC-møtene er viktige begivenheter der det tas viktige beslutninger om rentenivået bankene låner til hverandre til, og om pengepolitikken.

Disse møtene finner vanligvis sted åtte ganger i året, og innebærer en grundig diskusjon om den amerikanske økonomien og de ulike faktorene som påvirker utviklingen.

Den 13. desember 2023 besluttet FOMC å holde renten stabil på mellom 5,25 % og 5,50 %. I forkant av dette møtet falt Bitcoins kurs med 8,76 %. Etter kunngjøringen steg imidlertid Bitcoin med 22,07 %. Dette mønsteret gjentok seg 31. januar 2024, da FOMC igjen holdt renten stabil, noe som førte til et fall på 4,55 % i Bitcoins verdi før møtet og en økning på 26,34 % etter møtet.

Les mer om dette: Bitcoin (BTC) Prisforutsigelse 2024 / 2025 / 2030

Trenden fortsatte 20. mars 2024, med Bitcoin som falt 11,82 % før FOMC-møtet og steg 18,09 % etter avgjørelsen. På samme måte, 1. mai 2024, så Bitcoin en nedgang på 12,69 % før rentene ble holdt stabile og en økning på 15,95 % etter kunngjøringen.

Kursutvikling for Bitcoin
Prisutvikling for Bitcoin. Kilde: TradingView

Ser vi fremover til det kommende FOMC-møtet 12. juni 2024, har Bitcoin allerede falt 8,25 %. De amerikanske senatorene Elizabeth Warren, Jacky Rosen og John Hickenlooper har oppfordret Federal Reserve til å kutte rentene, med henvisning til de negative effektene av dagens pengepolitikk på inflasjonen og økonomien.

“Feds pengepolitikk bidrar ikke til å redusere inflasjonen. Tvert imot driver den opp bolig- og bilforsikringskostnadene – to av de viktigste drivkreftene bak inflasjonen – og truer økonomiens helse og risikerer en resesjon som kan presse tusenvis av amerikanske arbeidere ut av jobbene sine”, skriver senatorene i brevet til sentralbanksjef Jerome Powell.

Les mer her: Slik beskytter du deg mot inflasjon ved hjelp av kryptovaluta

Gitt de historiske dataene forventer markedsovervåkere en potensiell oppgang i Bitcoins pris etter kunngjøringen. Det konsistente mønsteret tyder på at Bitcoin ofte henter seg inn igjen og til og med blomstrer etter at den første usikkerheten rundt FOMC-møtene har lagt seg, uavhengig av Feds beslutning.

En forståelse av disse trendene kan hjelpe investorer med å ta informerte beslutninger og balansere risikoen og mulighetene som ligger i Bitcoins iboende volatilitet i forbindelse med store økonomiske kunngjøringer.

Trusted

Disclaimer

Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.

frame-2466.jpg
Bary Rahma er seniorjournalist i BeInCrypto, hvor hun dekker et bredt spekter av emner, inkludert kryptobørshandlede fond (ETF), kunstig intelligens (AI), tokenisering av virkelige eiendeler (RWA) og altcoin-markedet. Før dette var hun innholdsforfatter for Binance, og produserte grundige forskningsrapporter om cryptocurrency-trender, markedsanalyse, desentralisert finans (DeFi), forskrifter for digitale eiendeler, blockchain, innledende mynttilbud (ICO) og tokenomics. Bary fungerte også som...
LES FULL BIOGRAFI