Se mer

BNBs prisprognose: Vil den siste nedgangen føre til ytterligere fall?

3 mins
Oppdatert av Ryan James

I korte trekk

  • Antall BNB-transaksjoner har falt jevnt og trutt de siste dagene.
  • RSI ligger fortsatt høyt, langt over terskelen for overkjøpt, noe som indikerer at flere korreksjoner er på vei.
  • Det 4-timers prisdiagrammet ser bearish ut og bør heise et rødt flagg for investorer.

De siste dagene har det vært en merkbar nedgang i antall BNB-transaksjoner, noe som tyder på en mulig avmatning. Sammen med en vedvarende høy RSI som er langt inne i den overkjøpte sonen, tyder dette på at BNB-prisen kan være klar for flere nedjusteringer etter hvert som markedet søker likevekt.

Fremveksten av bearish formasjoner på BNB-kursdiagrammet er verdt investorenes oppmerksomhet. Slike mønstre er ofte et forvarsel om fortsatt negativt momentum og bør betraktes som røde flagg for de som overvåker kryptovalutaens kortsiktige kursutvikling.

BNB-kjedens antall transaksjoner kan gå inn i en negativ trend

BNBs antall transaksjoner har vært ganske stabilt siden januar 2024, med noen topper her og der. Prisen gikk imidlertid fra $ 313 den 1. januar til $ 632 den 15. mars. Dette tilsvarer en vekst på 101 % på litt over to måneder. Dette kan tyde på at BNB-kursen har blitt sterkt påvirket av den generelle kryptokursoppgangen i år og ikke av grunnleggende forhold.

Hvis man sammenligner BNB med de 21 største kryptovalutaene i markedsverdi – unntatt memecoins og stablecoins – vil man se at, foruten NEAR og Solana, har BNB-prisveksten YTD (year-to-date) overgått dem alle.

BNB Daily Number of Transactions.
BNB daglig antall transaksjoner. Kilde: Dune: Dune.

Denne nylige nedgangen i antall daglige transaksjoner og også i det 7D glidende gjennomsnittet kan indikere at brukerne ikke er villige til å satse på BNB lenger. Siden den allerede har vokst mye i år, kan andre muligheter gi høyere avkastning (Return On Investment).

Indikatoren for relativ styrkeindeks er fortsatt høy

For BNB er RSI (Relative Strength Index) på 84 langt inne i det overkjøpte området. Dette tyder på at aksjen har blitt sterkt kjøpt av markedet og kan være overvurdert i øyeblikket. Det øker sannsynligheten for en priskorreksjon eller tilbaketrekning.

Tradere kan tolke en RSI på dette nivået som et signal om at kjøpsmomentet kan være oppbrukt, og at aktivumet kan stå foran en nedgang når noen investorer begynner å selge for å realisere gevinst.

BNB RSI 7D.
BNB RSI 7D. Kilde: Santiment: Santiment.

RSI er en momentum-oscillator som måler hastigheten og endringen i kursbevegelser på en skala fra 0 til 100.

Denne beregningen brukes oftest til å identifisere overkjøpte eller oversolgte forhold i handelen med en eiendel. En RSI-avlesning over 70, som BNB akkurat nå, regnes vanligvis som overkjøpt. En RSI under 30 regnes som oversolgt. Disse nivåene indikerer at kursen på et aktivum har hatt en betydelig bevegelse. Denne eiendelen kan være på grunn av en reversering eller korrigerende tilbaketrekning i pris.

BNB prisforutsigelse: BNB kan trekke seg tilbake med 18% hvis dette skjer

Til sin nåværende pris på $ 519 ligger BNB nær et svingepunkt. Hvis prisen synker, kan den nøye teste neste støttenivå rundt $ 426, spesielt hvis nedturen vedvarer. Dette vil representere en reduksjon på omtrent 17.9% fra dagens posisjon.

BNB 4-Hour Chart and EMA Lines.
BNB 4-timers diagram og EMA-linjer. Kilde: TradingView.

Linjene for eksponentielt glidende gjennomsnitt (EMA) på prisdiagrammet tjener til å gi innsikt i eiendelens momentum og potensielle prisretning. Ofte ser tradere at 20 EMA faller under 50 EMA som et bearish signal.

Det indikerer at det kortsiktige momentumet svekkes i forhold til det mellomlange. Dette “krysset” kan indikere for tradere at aksjen kan fortsette å falle med mindre andre indikatorer signaliserer et skifte i momentum.

Hvis BNB derimot klarer å snu nedgangen, er det en mulighet til å utfordre motstandsnivået på 537 dollar på nytt. Hvis BNB klarer å overgå dette nivået, kan det bane vei for en videre oppgang til 635 dollar, noe som innebærer en mer betydelig vekst på ca. 22,3 %.

Trusted

Disclaimer

Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.

tiago_BIC.png
Tiago Amaral
Tiago er en lidenskapelig opptatt av kode, data, krypto og skriving. Han er utdannet innen markedsføring og reklame og har en Disruptive Strategy-sertifisering fra Harvard Business School. Tiago elsker å søke og analysere blokkjededata for å oppdage spennende innsikt som ligger den skjulte dataen.
LES FULL BIOGRAFI