Se mer

Bransjeeksperter er optimistiske til altcoins etter bitcoin-halveringen

4 mins
Oppdatert av Bary Rahma

I korte trekk

  • Bitcoins "halvering", som innebærer en halvering av utvinningsbelønningen, skjer hvert fjerde år og har historisk sett ført til høyere priser.
  • Bransjeeksperter spår økt markedsvolatilitet etter halvering, noe som kan by på både muligheter og risiko for tradere.
  • Halveringen påvirker langsiktige investeringsstrategier, noe som kan øke interessen for altcoins når Bitcoin stabiliserer seg.

Kryptovalutamarkedet, og spesielt Bitcoin, gjennomgår en transformativ fase hvert fjerde år, kjent som “halveringen”, der belønningen for utvinning halveres, noe som påvirker tilstrømningen av nye BTC betydelig.

Denne forventede hendelsen reduserer tilbudet, noe som tradisjonelt sett får Bitcoins pris til å stige på grunn av den økte knappheten. I forbindelse med halveringen i 2024 deler bransjeledere viktig innsikt. De fremhever hvilken innvirkning denne hendelsen har på handelsstrategier og det bredere investeringslandskapet.

Umiddelbare effekter etter halveringen

John Patrick Mullin, CEO for real-world assets (RWA) Layer 1 blockchain MANTRA, fortalte BeInCrypto om de umiddelbare effektene av Bitcoin-halveringen. Han spår økt markedsvolatilitet på grunn av den plutselige reduksjonen i blokkbelønninger.

“Etter en halvering bør kortsiktige tradere være forberedt på økt volatilitet. Den reduserte blokkbelønningen kan føre til umiddelbare markedsreaksjoner, og tradere bør være på utkikk etter potensielle prissvingninger for å kapitalisere på raske gevinster eller redusere tap”, forklarer Mullin.

Denne perioden med svingninger innebærer både muligheter og risikoer, og krever at investorene er svært årvåkne og oppmerksomme på markedssignaler.

Mullin påpeker at det er viktig å følge med på hash-raten og gruveaktiviteten etter halveringen. En nedgang i hashraten etter en halvering kan være et tegn på at utvinnerne kapitulerer, noe som kan føre til en kortsiktig nedgang i Bitcoins pris. Dette scenariet kan være et strategisk inngangspunkt for investorer, eller det kan være et signal om å utsette videre investeringer.

Bitcoins hash-rate
Bitcoins hash-rate. Kilde: Glassnode: Glassnode

Mens halveringen skaper betydelig aktivitet og spekulasjoner blant kortsiktige tradere, anbefaler Mullin en annen tilnærming for langsiktige investorer. Han foreslår at de “kan vurdere å beholde eller gradvis akkumulere mer Bitcoin”, med fokus på det varige potensialet for prisstigning etter hvert som det nylig begrensede tilbudet av Bitcoin samhandler med stabil eller økende etterspørsel.

På samme måte mener Nash Lee, medgrunnlegger av den desentraliserte børsen MerlinSwap (DEX), at langsiktige investorer bør se forbi de umiddelbare svingningene, og forvente den betydelige kursoppgangen som historisk sett har fulgt etter halveringer.

“Nedgangen i Bitcoins tilbud kan føre til prisøkninger, noe som gjør at man på lang sikt bør vurdere å øke beholdningen av Bitcoin. Sammenlignet med andre altcoins viser Bitcoin mindre prisvolatilitet, kombinert med bullish nyheter som spot Bitcoin børshandlede fond (ETF-er) i år, noe som gjør det tilrådelig å vurdere å øke BTC-beholdningen i forhold til andre eiendeler,” sa Lee til BeInCrypto.

Bitcoins utvikling etter halveringen
Bitcoin-utvikling etter halvering. Kilde: Glassnode: Glassnode

Et tilbakeblikk på historiske data om tilbuds- og prisdynamikken under tidligere Bitcoin-halveringer gir verdifull kontekst.

Under den første halveringen 28. november 2012 var Bitcoins pris 12 dollar og steg til en topp på 1 242 dollar, en svimlende økning på 9 937 %. Ved den andre halveringen 16. juli 2016 var prisen 664 dollar, og nådde til slutt en topp på 19 804 dollar, en økning på 2 903 %. Ved den siste halveringen 11. mai 2020 var prisen 8 571 dollar, med en påfølgende topp på 68 997 dollar, en økning på 705 %.

Les mer om dette: Hva skjedde ved den siste Bitcoin-halveringen? Spådommer for 2024

Ifølge Kristian Haralampiev, Products Lead hos kryptoplattformen Nexo, viser disse historiske trendene at det er potensial for betydelig prisstigning etter en halvering.

“Bitcoins deflasjonære natur, som understrekes av reduksjonen i nyutstedte sedler under halveringshendelser, gjør den enda mer attraktiv som en sikring mot global inflasjon. Denne egenskapen styrker bitcoins status som et ettertraktet aktivum, særlig i tider med økonomisk usikkerhet. Følgelig øker oppmerksomheten rundt halveringshendelser, noe som ytterligere styrker Bitcoins omdømme som verdioppbevaringsmiddel”, sier Haralampiev i et intervju med BeInCrypto.

Når Altcoin-sesongen starter

Diskusjonen strekker seg utover Bitcoin. Mullin påpeker at det ofte skjer et skifte i kryptovalutamarkedet etter halvering, der investorenes fokus utvides til å omfatte altcoins.

“Den økte oppmerksomheten og kapitalstrømmen inn i markedet kan føre til en såkalt ‘altcoin-sesong’, der altcoins opplever betydelige prisøkninger etter Bitcoins innledende oppgang. Når hypen rundt Bitcoin-halveringen avtar, kan det hende at investorer ønsker å diversifisere. Dette er en strategi som bør benyttes spesielt hvis investorene er på jakt etter “den neste store tingen” etter Bitcoins opptur”, sier Mullin.

Dette utvidede perspektivet er avgjørende når markedet tilpasser seg og rekalibrerer seg etter halveringen. Historisk sett er det slik at altcoins begynner å tiltrekke seg oppmerksomhet etter hvert som Bitcoins pris stabiliserer seg etter den første økningen etter halveringen.

En parabolsk altcoin-sesong utspiller seg vanligvis når Bitcoins kurs stabiliserer seg etter den første økningen etter halveringen, noe som får investorene til å søke høyere avkastning. Hvis Bitcoins pris øker betydelig og markedsdominansen øker, kan en påfølgende reversering av denne dominansen føre til at investorene begynner å ta gevinst og omfordele midler til altcoins.

Dette mønsteret ble observert etter halveringen i 2020, da Bitcoins dominans nådde en topp på 73 %. Skulle lignende trender gjenta seg i 2024, kan man forvente et skifte fra Bitcoin til altcoins.

Les mer om dette: Hvilke er de beste altcoinsene å investere i april 2024?

Investorer som vurderer slike endringer, bør vurdere altcoins nøye ut fra deres bruksområder, teknologiske grunnlag, utviklingsteam, støtte fra samfunnet og markedsposisjoner. I tillegg er det viktig å følge med på markedssentimenter og trender, ettersom altcoins har en tendens til å stige når markedet er positivt innstilt til nye teknologier eller prosjekter.

Indikator for altcoin-sesongen
Indikator for altcoin-sesongen. Kilde: Glassnode: Glassnode

På grunn av den høyere volatiliteten og risikoen sammenlignet med Bitcoin må investorene imidlertid nøye vurdere risikotoleransen sin og vurdere å diversifisere porteføljene sine for å håndtere risikoen på en effektiv måte. Lee mener at det er viktig å gjøre omfattende undersøkelser for å redusere risikoen ved å gi etter for FOMO (fear of missing out) og investere i mindre kjente altcoins, som kan innebære betydelig risiko.

“Etter halveringen av Bitcoin tror noen at altcoins tilbyr mer attraktive investeringsmuligheter. Altcoins er imidlertid kjent for å være mer volatile enn Bitcoin, noe som krever nøye vurdering. Det er viktig å undersøke prosjektene og bakgrunnen grundig for å sikre at man forstår investeringens verdi og potensielle avkastning”, understreker Lee.

Konsekvensene av halveringen strekker seg videre inn i det finansielle økosystemet. Mullin, Haralampiev og Lee mener at halveringen forsterker Bitcoins status som den ledende kryptovalutaen. Den fungerer også som en katalysator for økt markedsdominans og påfølgende investeringsskift til altcoins.

Denne dynamikken understreker viktigheten av en helhetlig investeringsstrategi som tar hensyn til de umiddelbare virkningene av Bitcoin-halveringen og de langsiktige effektene på markedsatferd og investorsentiment.

Trusted

Disclaimer

Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.

frame-2466.jpg
Bary Rahma er seniorjournalist i BeInCrypto, hvor hun dekker et bredt spekter av emner, inkludert kryptobørshandlede fond (ETF), kunstig intelligens (AI), tokenisering av virkelige eiendeler (RWA) og altcoin-markedet. Før dette var hun innholdsforfatter for Binance, og produserte grundige forskningsrapporter om cryptocurrency-trender, markedsanalyse, desentralisert finans (DeFi), forskrifter for digitale eiendeler, blockchain, innledende mynttilbud (ICO) og tokenomics. Bary fungerte også som...
LES FULL BIOGRAFI