Se mer

Cardano (ADA) Prisbevegelser: Bearish momentum ved viktig støtte og motstand

3 mins
Oppdatert av Ryan Boltman

I korte trekk

  • Cardano (ADA) viser bearish momentum på kort og mellomlang sikt med en pris som sliter under viktige støttenivåer og kritisk motstand på $ 0,525 og $ 0,592.
  • Data fra kjeden indikerer en nedgang i brukerengasjement og kortsiktig handelsaktivitet, noe som understreker de negative fundamentale utsiktene.
  • Tradere bør vurdere kortsiktige muligheter mens de overvåker et utbrudd over 0,618 Fibonacci-nivået på 0,458 dollar, noe som kan signalisere markedsoptimisme og en potensiell reversering.

Cardano (ADA) viser bearish momentum med kritiske støtte- og motstandsnivåer som dikterer potensielle prisbevegelser.

Data fra kjeden avslører fallende brukerengasjement og kortsiktig handelsaktivitet, noe som påvirker Cardanos markedsutsikter.

Cardano teknisk analyse på 4-timers tidsramme

ADA/USDT-diagrammet viser en bearish trend i 4-timers tidsrammen. Prisen ligger under både 100 EMA ($ 0,464) og 200 EMA ($ 0,472). Dette indikerer bearish momentum på kort og mellomlang sikt. Kursen sliter også under 0,618 Fibonacci-nivået på 0,458 dollar, som er en viktig støtte.

Relative Strength Index (RSI) ligger på 42,57, under det nøytrale 50-nivået, noe som tyder på et sterkt salgspress. Den nedadgående trenden i RSI bekrefter det bearish sentimentet. Hvis RSI fortsetter å falle, kan det signalisere ytterligere nedsidepotensial.

Nøkkelstøtten ligger på 0,458 dollar, og et sammenbrudd kan potensielt føre til 0,420 dollar. Motstandsnivåer å holde øye med er $ 0,525 og $ 0,592. En bevegelse over disse nivåene vil indikere en bullish reversering. For øyeblikket er stemningen fortsatt bearish med mindre disse motstandsnivåene brytes.

Les mer om dette: Hvordan kjøpe Cardano (ADA) og alt du trenger å vite

Cardano prisanalyse. kilde: TradingView
Cardano prisanalyse. Kilde: TradingView

Analysere Cardanos Blockchain-aktivitet

Daglig analyse av aktive adresser

Spesielt viser den grønne linjen som representerer aktive adresser en nedadgående trend, noe som indikerer en nedgang i brukerengasjement og transaksjoner over tid. Denne nedgangen er et bearish signal, som gjenspeiler avtagende interesse eller aktivitet i Cardano-nettverket, noe som kan påvirke den samlede verdsettelsen og markedssentimentet.

Daglige aktive adresser: IntoTheBlock
Daglige aktive adresser: IntoTheBlock

En viktig observasjon er den blå linjen (nye adresser) og den oransje linjen (nullbalanseadresser). Denne tilpasningen tyder på at nye aktører i ADA-økosystemet ikke beholder myntene sine. I stedet selger de enten ADA-ene sine raskt eller bruker dem på måter som resulterer i nullsaldoer.

Denne oppførselen indikerer en mangel på langsiktig forpliktelse fra nye brukere, noe som er et negativt fundamentalt tegn for Cardano. Uten nye investorer som holder på sine ADA, blir vedvarende vekst og prisstabilitet utfordrende.

Videre fremhever de prosentvise endringene den bearish trenden. I løpet av de siste 7 dagene har nye adresser gått ned med 33,53 %, aktive adresser med 9,34 % og adresser med nullsaldo med 28,32 %. Disse tallene forsterker bildet av synkende interesse for og deltakelse i ADA-nettverket.

Med færre nye adresser og et høyt antall nullbalanseadresser er de fundamentale utsiktene fortsatt negative, noe som tyder på en potensiell ytterligere nedgang for ADA med mindre det skjer et betydelig skifte i kjedeaktivitet og investoratferd.

Analyse av adresser etter tid holdt

Diagrammet som illustrerer adresser etter tid holdt, gir en omfattende oversikt over Cardanos eieratferd. Det grønne området representerer Cruisers (eier i 1-12 måneder), og det oransje området betegner Traders (eier i mindre enn en måned).

Les mer om dette: Cardano (ADA) Prisforutsigelse 2024/2025/2030

Adresser etter tid holdt analyse. Kilde: IntoTheBlock IntoTheBlock
Adresser etter tid holdt analyse. kilde: IntoTheBlock

En viktig observasjon er nedgangen i andelen tradere, som har blitt redusert med 20,86 % i løpet av de siste 30 dagene. Dette tyder på redusert kortsiktig spekulasjon og handelsaktivitet, noe som typisk er bearish.

Tradernes reduserte tilstedeværelse indikerer at færre investorer handler ADA aktivt på kort sikt, muligens på grunn av manglende tro på umiddelbar kursoppgang eller volatile markedsforhold.

Strategiske anbefalinger

Overvåk motstandsnivåene: Overvåk motstandsnivåene nøye, spesielt Fibonacci-nivået på 0,618 ved 0,458 dollar. Et brudd over dette nivået kan signalisere markedsoptimisme og en potensiell kursreversering, noe som kan endre utsiktene fra bearish til nøytral.

Evaluer engasjementsmålinger: Observer trendene i aktive adresser og balanseatferden til nye adresser. En superposisjon av nye adresser og nullbalanse indikerer redusert engasjement, noe som kan påvirke prisstabiliteten.

Juster handelsstrategiene: Gitt reduksjonen i kortsiktige tradere og den nåværende bearish til nøytrale stemningen, bør du vurdere kortsiktige handelsmuligheter, samtidig som du er forsiktig med potensiell ytterligere nedside. Vær forberedt på å svinge strategier hvis det oppstår et utbrudd over viktige motstandsnivåer, noe som signaliserer en mulig bullish reversering.

Trusted

Disclaimer

Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.

bein-adam.png
Adam, 23, er en heltidsanalytiker på kjeden og deltidshandler i Web3-rommet. Han er grunnlegger og administrerende direktør i 0nchained, en on-chain data rapporteringstjeneste. Adam startet sin reise med CryptoQuant, hvor han fortsatt jobber som analytiker. I løpet av det siste året har han utviklet over 30 indikatorer og skrevet mer enn 120 analyser. Hans lidenskaper inkluderer data og analyse, kryptovaluta og superbiler, spesielt røde Ferrarier og gule Porsche GT3. Hans profesjonelle...
LES FULL BIOGRAFI