Se mer

Den europeiske sentralbanken og Bank of Canada senker renten: Innvirkning på kryptomarkedet

2 mins
Oppdatert av Bary Rahma

I korte trekk

  • ECB og BoC senker renten til henholdsvis 3,75 % og 4,75 %, noe som påvirker pengepolitikken.
  • Lavere renter kan øke forbruket, bedriftsinvesteringene og kryptoinvesteringene.
  • Fremtidige rentekutt er fortsatt avhengig av data, og vi er forsiktige i en usikker økonomisk situasjon.

Den europeiske sentralbanken (ECB) og Bank of Canada (BoC) har satt ned rentene, noe som markerer et avgjørende skifte i pengepolitikken.

ECB satte ned styringsrenten fra 4 % til 3,75 %, noe som var ventet av markedene til tross for det vedvarende inflasjonspresset i eurosonen. Samtidig senket sentralbanken sin styringsrente til 4,75 % fra 5 %, og ble dermed den første G7-nasjonen som gjorde dette i inneværende syklus.

ECB og BoC setter ned rentene

ECBs beslutning, som er påvirket av oppdaterte inflasjonsutsikter, gjenspeiler behovet for å moderere pengepolitikken etter en periode med stabile renter. ECBs siste prognoser viser en liten økning i inflasjonsforventningene for 2024 og 2025, mens 2026 forblir stabil på 1,9 %.

“Basert på en oppdatert vurdering av inflasjonsutsiktene, dynamikken i den underliggende inflasjonen og styrken i den pengepolitiske transmisjonen, er det nå hensiktsmessig å moderere graden av pengepolitiske restriksjoner etter å ha holdt rentene stabile i ni måneder”, sier Christine Lagarde, president i ECB, i en uttalelse.

Kuttet er det første siden september 2019 og kommer etter en rekke rentehevinger som begynte senere enn andre sentralbanker, men som nå gjør at ESB ligger foran i rentenedsettelsene.

På den annen side har sentralbankens rentekutt som mål å lette byrden for forbrukere med høy gjeld. Sentralbanksjef Tiff Macklem understreket at fremtidige rentekutt vil avhenge av en fortsatt nedadgående inflasjonstrend.

“Styringsrådet følger nøye med på utviklingen i kjerneinflasjonen og er fortsatt spesielt fokusert på balansen mellom tilbud og etterspørsel i økonomien, inflasjonsforventninger, lønnsvekst og bedriftenes prisatferd”, heter det i en uttalelse fra sentralbanksjefen.

Les mer om dette: Slik beskytter du deg mot inflasjon ved hjelp av kryptovaluta

Disse rentekuttene har flere implikasjoner for kryptomarkedet. Lavere renter reduserer vanligvis lånekostnadene, noe som stimulerer både privat forbruk og bedriftsinvesteringer. Denne økte likviditeten kan øke investeringene i aktiva med høyere avkastning, inkludert kryptovalutaer. I tillegg kan lavere avkastning på tradisjonell sparing drive investorer mot mer risikable aktiva som krypto.

Rentekuttene kan dessuten føre til høyere priser på krypto. Når tryggere investeringer gir lavere avkastning, søker investorene ofte høyere avkastning i kryptomarkedet. Dette skiftet kan øke etterspørselen etter digitale aktiva, noe som potensielt kan drive opp verdien.

Les mer om dette: 11 kryptoer du bør legge til i porteføljen din før Altcoin-sesongen

ECBs og sentralbankens trekk kommer imidlertid med forsiktighet. Begge institusjonene indikerer at fremtidige kutt vil være dataavhengige, noe som understreker en forsiktig tilnærming midt i usikre økonomiske forhold. Økonomer antyder at ECB kan vente til september med et nytt kutt, mens sentralbanken kan komme til å gjøre det igjen i juli.

Trusted

Disclaimer

Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.

Frame-1934.png
Bary Rahma er en talentfull journalist som ble uteksaminert fra New York University med en grad i journalistikk. I sin omfattende karriere har hun jobbet for anerkjente medier som CNN, og vist frem sine undersøkende ferdigheter og fortellerevner. For tiden bidrar Bary med sin ekspertise til BeInCrypto, hvor hun lager innsiktsfulle artikler om den dynamiske kryptoindustrien. I tillegg til arbeidet hos BeInCrypto har hun bidratt med sin ekspertise som innholdsforfatter for Binance, og skapt...
LES FULL BIOGRAFI