Se mer

Dette er grunnen til at kurskorreksjonen for Ripple (XRP) kan fortsette

3 mins
Oppdatert av Ryan James

I korte trekk

  • Utviklingsaktiviteten falt med nesten 10 ganger på bare ti dager, noe som vekker bekymring for interessen for XRP.
  • Daily Active Addresses falt med 20 % den siste uken, noe som potensielt kan påvirke XRP-prisen.
  • EMA-diagrammer dannet nettopp et bearish signal, noe som indikerer at korreksjonen kan fortsette.

Hva er det neste for Ripple (XRP)-prisen? Det er observert en betydelig nedgang i XRP-utviklingsaktiviteten, med en tidobling i løpet av ti dager. Dette gir grunn til bekymring for den pågående interessen og innovasjonen i XRP-økosystemet. I tillegg har de daglige aktive adressene knyttet til XRP falt med 20 % den siste uken.

Denne reduksjonen i brukerengasjementet kan potensielt legge press på XRP-prisen. Endelig tyder tekniske analyser basert på diagrammer med eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA) på at det har dannet seg et bearish signal.

Utviklingsaktiviteten synker kraftig

Tradisjonelt korrelerer et robust utviklingsøkosystem sterkt med prisen på en kryptovaluta. Dette gjelder også for XRP. Den 13. mars nådde XRPs utviklingsaktivitet det høyeste nivået siden november 2023, med en verdi på 13,18. Denne aktivitetsøkningen kan tolkes som en økning i investorenes interesse og tillit til prosjektets fremtid.

Kort tid etter dukket det imidlertid opp en bekymringsfull trend. Utviklingsaktiviteten falt jevnt og trutt og nådde sitt laveste nivå på to uker. Dette kan potensielt signalisere et skifte i utviklernes fokus eller en nedgang i innovasjonen i XRP-økosystemet.

XRP Development Activity and Price.
Utviklingsaktivitet og pris for XRP. Kilde: Santiment: Santiment.

Det er viktig å se denne nedgangen i sammenheng med XRPs nylige kursutvikling. Mellom 23. februar og 11. mars steg XRP-kursen kraftig, fra 0,53 dollar til 0,73 dollar – en bemerkelsesverdig økning på 37 % på mindre enn tre uker. Denne raske prisstigningen kan ha utløst gevinsttaking fra investorer som utnyttet markedets momentum.

Dette salgspresset kan forklare den påfølgende priskorreksjonen, der XRP falt fra 0,73 til 0,60 dollar i løpet av en uke. Tidspunktet for nedgangen i utviklingsaktiviteten, som sammenfaller med priskorreksjonen, reiser spørsmål om det potensielle samspillet mellom disse to faktorene.

Antallet aktive XRP-adresser synker også

XRP Daily Active Addresses opplevde en kortvarig økning på 11 % mellom 7. og 9. mars og nådde over 34 000 adresser. Historisk sett har det vært en sterk korrelasjon mellom daglige aktive adresser og XRPs pris. De siste månedene har det imidlertid oppstått en bekymringsfull divergens.

XRP Daily Active Addresses and Price.
Daglige aktive adresser og pris for XRP. Kilde: Santiment: Santiment.

Til tross for et stagnerende eller til og med synkende antall daglige aktive adresser, har XRP-prisen steget i takt med det bredere markedsrallyet drevet av Bitcoin (BTC) og Ethereum (ETH). Det er grunn til å følge nøye med på dette avviket fra den vanlige korrelerte oppførselen.

Den siste femdagersnedgangen i Daily Active Addresses er spesielt bekymringsfull, ettersom den potensielt signaliserer en fornyet kobling til prisbevegelser. Hvis denne korrelasjonen holder stikk, kan det fallende antallet aktive adresser varsle en priskorreksjon for XRP.

XRP prisforutsigelse: Diagrammet heiste nettopp et rødt flagg

Det er viktig å holde et våkent øye med det 4-timers prisdiagrammet for XRP, som for øyeblikket antyder et potensielt gulv på rundt 0,58 dollar. Hvis denne kritiske støtten smuldrer opp, kan XRP bli vitne til en dypere korreksjon og falle til 0,51 dollar, et fall på 15 %.

De eksponentielle glidende gjennomsnittene (EMA) i XRP-diagrammet gir ytterligere næring til den bearish bekymringen. EMA-er fungerer som tekniske verktøy som bidrar til å identifisere trender ved å jevne ut prisdata og legge større vekt på nylige prispunkter. Denne responsen gjør dem bedre enn SMA-er (Simple Moving Averages) når det gjelder å fange opp kortsiktige kursbevegelser.

XRP EMA and Price.
XRP EMA og pris. Kilde: TradingView: TradingView.

En bekymringsfull utvikling på diagrammet er fremveksten av et “Death Cross”. Dette illevarslende mønsteret dannes når en kortsiktig EMA faller under en langsiktig EMA. Dette scenariet tyder på et potensielt skifte i markedssentimentet fra optimistisk til pessimistisk.

Når kortsiktige EMA-er (som EMA 20) faller under langsiktige EMA-er (som EMA 100 eller 200), indikerer det at de siste prisene er lavere enn de historiske, noe som kan signalisere at selgerne tar kontroll og at en nedadgående spiral kan være nært forestående.

Men hvis XRP klarer å trosse oddsen og snu denne trenden til tross for stadig færre aktive adresser og utviklingsaktiviteter, kan den forsøke å utfordre motstandsnivået på 0,64 dollar. Et vellykket brudd på denne motstanden kan bane vei for en stigning til 0,75 dollar.

Trusted

Disclaimer

Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.

tiago_BIC.png
Tiago Amaral
Tiago er en lidenskapelig opptatt av kode, data, krypto og skriving. Han er utdannet innen markedsføring og reklame og har en Disruptive Strategy-sertifisering fra Harvard Business School. Tiago elsker å søke og analysere blokkjededata for å oppdage spennende innsikt som ligger den skjulte dataen.
LES FULL BIOGRAFI