Se mer

Krypto- og AI-krav øker metanutslippene i USA til 6 millioner tonn

2 mins
Oppdatert av Stine Grønlie

I korte trekk

  • Økning i bruk av kryptovalutaer og kunstig intelligens har ført til en betydelig økning i USAs etterspørsel etter elektrisitet i 2023.
  • Etterspørselen etter kryptovalutaer og kunstig intelligens økte de globale metanutslippene til 120 millioner tonn i 2023.
  • USA har foreslått en gruveskatt på 30 % for å redusere miljøbelastningen fra strømforbruket til kryptovalutaer.

USA er vitne til en enestående økning i strømforbruket og metanutslippene, drevet av de voksende sektorene for krypto og kunstig intelligens (AI).

Energieksperten Timothy Fox anslår at bare i 2023 vil datasentrene som er avgjørende for å drive disse bransjene, forbruke mellom 25 og 95 terawattimer.

Kryptobransjens andel på 5 % av metanutslippene

Den kraftige økningen i energiforbruket fører til at det årlige forbruket og prognosene for etterspørselstopper når de høyeste nivåene på over ti år, noe som skaper betydelige miljøproblemer. I tillegg kommer den alarmerende økningen i metanutslippene, som er en kraftig klimagass.

Ifølge Det internasjonale energibyrået (IEA) vil det bli sluppet ut mer enn 120 millioner tonn metan i atmosfæren i 2023, et tall byrået anser som uakseptabelt høyt. USA, som er det landet som slipper ut mest metan fra olje- og gassvirksomhet, er en stor bidragsyter.

En omfattende studie publisert i Nature viser at olje- og gassvirksomhet i seks regioner, inkludert Texas, California og Colorado, kan slippe ut omtrent 6,2 millioner tonn metan årlig. Studien analyserte over 1 million flymålinger av metanutslipp.

Les mer her: Hvor mye strøm bruker Bitcoin-gruvedrift?

Annual Increase Methane Crypto
Årlig endring i metankonsentrasjonen. Kilde: IEA

Noen av de største aktivitetene innen utvinning av kryptovaluta er sterkt konsentrert i Texas. Minimalt med kryptoreguleringer og lavere energikostnader har gjort at Bitcoin-gruvearbeidere som Riot Platforms og Argo Blockchain har etablert seg i Texas. Riot investerte dessuten nylig 333 millioner dollar i et Bitcoin-gruveanlegg på 1 gigawatt i Corsicana i Texas.

I tillegg til karbonutslippene har den økende infrastrukturen lagt en ekstra økonomisk byrde på innbyggerne ved å øke de lokale strømprisene. Innbyggerne må punge ut med rundt 250 millioner dollar årlig på grunn av høyere strømregninger som følge av økt etterspørsel.

Derfor er overgangen til fornybar energi vanskelig

For å løse disse utfordringene kreves det imidlertid en hårfin balansegang mellom å fremme teknologisk innovasjon og sikre miljømessig bærekraft. Timothy Fox i Cleanview Energy beskriver dilemmaet med å opprettholde stabiliteten i strømnettet samtidig som man går over til fornybar energi.

“Det vanligste spørsmålet i dag er hvordan man kan gå over til uregulerbar og renere energi uten å risikere driftssikkerheten … man må holde konvensjonelle kraftverk i drift for å dekke den økende etterspørselen. Det er vanskelig å bli grønnere samtidig som man vokser”, sier Fox.

https://www.youtube.com/watch?v=hBHTD7MQa28

2024 kan imidlertid bli et vannskille når det gjelder miljøansvar for metanutslipp. Økonomen Tim Gould peker på den forestående utplasseringen av nye satellitter for å forbedre overvåkningen av metanlekkasjer som et vendepunkt. MethaneSAT, som blant annet støttes av Alphabet Incs Google og Environmental Defense Fund, lover også mer detaljert informasjon.

Les mer her: Hvordan utvinne kryptovaluta: En trinn-for-trinn-guide

I mellomtiden har det amerikanske finansdepartementet foreslått en skatt på strømforbruket ved kryptogruvedrift. Fra og med 2025 foreslås det en gradvis innføring av en skatt på opptil 30 % over tre år. Skatten har som mål å redusere miljøpåvirkningen og samtidig kreve større åpenhet i rapporteringen av energiforbruket fra disse selskapene.

BeInCrypto kontaktet Riot Blockchain for å få en kommentar til selskapets fremtidige energiplaner, men hadde ikke fått svar da vi gikk i trykken.

Trusted

Disclaimer

Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.

c2e45faf5cafc1f15ba7829953e9b550.jpg
David Thomas
David Thomas er utdannet sivilingeniør i elektronikk fra University of Kwa-Zulu Natal i Durban i Sør-Afrika. Han jobbet som ingeniør i åtte år og utviklet programvare for industriprosesser hos den sørafrikanske automasjonsspesialisten Autotronix (Pty) Ltd., gruvekontrollsystemer for AngloGold Ashanti og forbrukerprodukter hos Inhep Digital Security, et innenlandsk sikkerhetsselskap som er heleid av det svenske konglomeratet Assa Abloy. Han har erfaring med å skrive programvare i C, C++ og C#...
LES FULL BIOGRAFI