Se mer

NFT og loven: Amerikanske myndigheter erklærer at det ikke er behov for nye forskrifter

2 mins
Oppdatert av Stine Grønlie

I korte trekk

  • Amerikanske myndigheter mener at det ikke er behov for nye NFT-regler, med henvisning til at gjeldende lover er tilstrekkelige.
  • En studie utført av US Copyright & Patent Offices viser at NFT passer inn i eksisterende rammeverk for immaterielle rettigheter.
  • NFT-markedet har potensial til å ta seg opp igjen, til tross for at handelsvolumene ligger 75 % under toppnivået.

Det amerikanske opphavsrettskontoret (US Copyright Office) og det amerikanske patent- og varemerkekontoret (US Patent and Trademark Office) har nylig gjennomført en felles studie som konkluderer med at dagens juridiske rammeverk i tilstrekkelig grad tar for seg den komplekse arenaen for ikke-fungible tokens (NFT).

Studien, som ble initiert på forespørsel fra kongressen, hadde som mål å se nærmere på hvordan NFT-er og eksisterende lover om immaterielle rettigheter (IP) møtes.

Hvorfor NFT-er ikke krever spesielle regler?

Etter omfattende undersøkelser, inkludert offentlige rundbordssamtaler og en analyse av rettspraksis, konkluderte rapporten med at det ikke er behov for nye regler på NFT-området.

“Rapporten gjenspeiler omfattende innspill fra et bredt spekter av kommentatorer, inkludert opphavsmenn, merkevareeiere, innovatører, akademikere og praktikere. Vi ser frem til å fortsette dialogen med interessenter om ny teknologi og konsekvensene for immaterielle rettigheter”, sier Shira Perlmutter, direktør for US Copyright Office.

Denne viktige konklusjonen kommer på bakgrunn av en betydelig økning i handelsvolumene for NFT. Etter en periode med nedgang ser vi nå en oppadgående trend i markedet, noe som tyder på en potensiell oppgang i NFT-markedet.

Det gjenstår imidlertid å se om denne gjenoppblomstringen kan komme tilbake til høydene i 2021-22, da handelsvolumene steg kraftig. I skrivende stund er NFT-handelsvolumet fortsatt 75% under toppen.

Les mer: De 7 beste NFT-markedsplassene du bør kjenne til i 2024

NFT ukentlig volum
NFT ukentlig volum. Kilde: Dune

Nylige juridiske seire har imidlertid økt bransjens selvtillit, som Yuga Labs, skaperne av Bored Ape Yacht Club NFT-kolleksjonen. Seieren i et søksmål om brudd på opphavsretten understreket at opphavsretten til digitale ressurser kan håndheves. Det skapte også presedens for anvendelsen av IP-lover på NFT-området.

I tillegg anerkjente domstolene det transformative potensialet NFT har for opphavsmenn og merkevareeiere. NFT-er er en ny måte for kunstnere å få kompensasjon for sekundærsalg på og for merkevarer å øke sin attraktivitet på. Denne innovasjonen har imidlertid også sine utfordringer. Studien anerkjente publikums bekymring for NFT-transaksjoners ugjennomsiktige natur og potensialet for å legge til rette for opphavsretts- og varemerkekrenkelser.

Som svar på dette understreket kontorene viktigheten av folkeopplysning og produkttransparens. Slike initiativer er avgjørende for å avmystifisere NFT-transaksjoners immaterialrettslige konsekvenser og skape en klarere forståelse blant opphavsmenn og forbrukere.

Les mer her: Hvordan starte NFT-handel: En trinnvis veiledning

I tillegg blir de juridiske aspektene rundt NFT stadig tydeligere definert. MetaBirkins-saken, som involverer kunstneren Mason Rothschild, er et godt eksempel på dette. Rothschilds utfordring av en tidligere avgjørelse om brudd på opphavsretten mot NFT-prosjektet hans førte til oppmerksomhet rundt nyansene ved å anvende tradisjonelle opphavsrettslover på digitale tokens.

Trusted

Disclaimer

Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.

Frame-2264-1.png
Harsh Notariya
Harsh Notariya er journalist hos BeInCrypto, som skriver om forskjellige emner, inkludert desentraliserte fysiske infrastrukturnettverk (DePIN), tokenisering, kryptodråper, desentralisert finans (DeFi), meme-mynter og altcoins. Før han begynte i BeInCrypto, var han samfunnskonsulent hos Totality Corp, som spesialiserer seg på metaverse og ikke-fungible tokens (NFT). I tillegg var Harsh en blockchain-innholdsforfatter og forsker ved Financial Funda, hvor han opprettet pedagogiske rapporter om...
LES FULL BIOGRAFI