Se mer

ONDO-prisprediksjon: All-time high i horisonten

3 mins
Oppdatert av Ryan Boltman

I korte trekk

  • ONDOs 15% rally etter Bitcoins økning på $ 69 500 inkluderer en ukentlig gevinst på 19%, med støtte på $ 1,17.
  • Hvis ONDO overgår sin all-time high, sikter mot en $ 2.5B markedsverdi justerer seg med en prisøkning på 25%.
  • Hvis ONDO faller tilbake under Ichimoku-grunnlinjen vist i rødt, kan det signalisere en bearish trend for prisen.

ONDO har sett et betydelig 15% rally etter Bitcoins økning til $ 69 500, med en prisøkning på 19% siden starten av uken.

I løpet av de siste to dagene har Ondo (ONDO) opplevd en bemerkelsesverdig økning i aktivitet på kjeden, noe som signaliserer en potensiell bullish trend.

ONDO Økninger på bullish Bitcoin Price Action

ONDO har registrert et betydelig rally på 15% etter Bitcoins økning til $ 69 500. Spesielt har ONDOs pris økt med 19% siden begynnelsen av uken. Ved å undersøke det daglige diagrammet er det klart at ONDO har etablert et støttenivå på $ 1,17, og tester Ichimoku baseline (rød).

Mens prisen på ONDO har sett betydelige gevinster i juni, har den også sett ytterligere vekst gjennom transaksjonsvolum på kjeden, som Juan Pellicer, seniorforsker ved InToTheBlock, uttalte.

“Siden begynnelsen av mai har Ondo Finance opplevd en betydelig økning i transaksjonsvolumet på kjeden, som nå overstiger 120 millioner dollar ukentlig. Dette overgår alle andre RWA-protokoller. Dette viser at de økende prisene på tokenet ikke bare er basert på spekulasjoner, men også gjenspeiler reell bruk. Pellicer kommenterte.

ONDO transaksjonsvolum på kjeden. Kilde: X

Videre fungerer Ichimoku baseline, en kritisk indikator for å forutsi prisbevegelser, både som støtte og motstand. En test av denne grunnlinjen betraktes vanligvis som et reverseringssignal.

For tiden handles ONDO 58 % over sitt 100-dagers eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA, i blått), en sterk bullish indikator. Det er viktig at 100 EMA ikke har vist noen utflatende trend til tross for at ONDO gjennomgår en priskorreksjon på 21% fra sin all-time high på $1,48 ned til $1,17.

Les mer: Lær mer om Real-World Assets (RWA) ettersom ONDO posisjonerer seg som et RWA-prosjekt.

ONDO Price Analysis. Source: TradingView
ONDO prisanalyse. kilde: TradingView

Det faktum at EMA har holdt seg stabil, kombinert med prisaksjonen over grunnlinjen, antyder at ONDO er klar til å fortsette sin oppadgående bane mot sin all-time high.

Hvis ONDO faller tilbake under Ichimoku-grunnlinjen vist i rødt, kan det signalisere en bearish trend for prisen. Å plassere stopptap under dette nivået kan være en forsvarlig strategi for å redusere risikoen når du handler kryptovalutaer med tilsvarende høy volatilitet.

Nøkkelindikatorer på kjeden signaliserer bullish momentum

De siste to dagene så en betydelig økning i aktiviteten på kjeden for Ondo-tokenet.

Nøkkelindikatorer som unike mottakere (mottaksadresser) og overføringsbeløp har økt betydelig. Denne oppgangen antyder økende interesse og engasjement med tokenet, som potensielt signaliserer et skifte i markedsdynamikk eller investorsentiment.

Å se nærmere på de unike mottakerne avslører at flere adresser har mottatt ONDO i løpet av de siste to dagene. Dette kan indikere økende adopsjon og etterspørsel. Økningen i unike mottakere er et positivt tegn, noe som tyder på at tokenet får trekkraft og tiltrekker seg en bredere brukerbase.

Toppen observert i unike mottakere (4. juni), som nådde 2 600, var en klar indikator på tokenets prisstigning. Overvåking av denne indikatoren er avgjørende for å identifisere potensielle lange posisjoner på ONDO.

Les mer: Ondo (ONDO) prisprediksjon

ONDO: Daglig overføringsbeløp og unike mottakere. Kilde: EtherScan

Tilsvarende har overføringsbeløpene økt (blå søyler), noe som indikerer høyere transaksjonsvolumer. Dette kan skyldes større enkelttransaksjoner eller en generell økning i antall transaksjoner.

Høyere overføringsbeløp reflekterer ofte større likviditet og markedsaktivitet, noe som kan drives av positive nyheter, utvikling eller spekulativ handel. Disse trendene antyder et bullish sentiment blant investorer, og understreker viktigheten av å overvåke disse indikatorene for fremtidig markedsinnsikt.

De observerte trendene indikerer en bullish utsikter for ONDO-tokenet, noe som tyder på at prisen kan nå sin all-time high på $1,48 raskere enn forventet.

ONDOs prisprediksjon: Under sin all-time high nådde ONDOs markedsverdi 2 milliarder dollar. Hvis ONDO fortsetter å bryte sin all-time high, kan markedsverdien målrette $ 2.5 milliarder, i tråd med en 25% prisstigning fra all-time high, noe som gjør $ 1.88 til et potensielt gevinstmerke. Et ytterligere mål er en markedsverdi på 3 milliarder dollar, en økning på 50 %, noe som gjør 2,30 dollar til et ekstra gevinstnivå for langsiktige innehavere.

Trusted

Disclaimer

Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.

bein-adam.png
Adam, 23, er en heltidsanalytiker på kjeden og deltidshandler i Web3-rommet. Han er grunnlegger og administrerende direktør i 0nchained, en on-chain data rapporteringstjeneste. Adam startet sin reise med CryptoQuant, hvor han fortsatt jobber som analytiker. I løpet av det siste året har han utviklet over 30 indikatorer og skrevet mer enn 120 analyser. Hans lidenskaper inkluderer data og analyse, kryptovaluta og superbiler, spesielt røde Ferrarier og gule Porsche GT3. Hans profesjonelle...
LES FULL BIOGRAFI