Se mer

Polygon (MATIC) står overfor bearish avvisning: Innsikt i markedssentiment

3 mins
Oppdatert av Daria Krasnova

I korte trekk

  • Polygons pris avviste Ichimoku Cloud, og signaliserte bearish sentiment, med $0,616 som nøkkelstøtte.
  • Et brudd over 100-dagers EMA på $0,766 vil antyde en potensiell bullish trendreversering.
  • Økt MATIC-inn- og utstrømning indikerer markedsvolatilitet, med utstrømninger som tyder på sterk akkumulering.

Polygons (MATIC) pris har avvist Ichimoku Cloud, noe som indikerer et bearish sentiment, med $0.616 som nøkkelstøtte.

I denne analysen vil vi diskutere nøkkelsoner for bestilling og de grunnleggende utsiktene for MATIC.

Polygon prisanalyse

Polygons pris har avvist den daglige Ichimoku Cloud, og signaliserer pågående bearish sentiment. Nivået på $0,616 ser ut til å tjene som et sentralt støtteprisnivå.

MATIC Price Analysis. Source: TradingView
MATIC prisanalyse. kilde: TradingView

Et brudd og lukk over 100-dagers EMA (blå linje) på $0,766 vil være et sterkt bullish signal, noe som tyder på muligheten for en trendreversering.

Se etter prisen for å overgå Ichimoku Baseline (rød linje) på 0.$ 682. Dette trekket vil indikere en lettelse av bearish press og potensial for oppadgående momentum for Polygon.

Analyse av MATIC-tilstrømning til børser

Det totale tilstrømningsvolumet til børser måler mengden MATIC som overføres til børser, og fungerer som en nøkkelindikator for markedssentiment. En økning i tilsiget tyder typisk på potensielt salgspress.

4. juni var det totale tilsigsvolumet til børsene på ca. 3,96 millioner MATIC. 12. juni hadde dette volumet økt til rundt 13,98 millioner MATIC, noe som reflekterer en betydelig økning på 10 millioner MATIC.

Les mer: Hvordan kjøpe polygon (MATIC) og alt du trenger å vite

MATIC Inflows to Exchanges. Source: Glassnode
MATIC tilfører til børser. Kilde: Glassnode

Den betydelige oppgangen indikerer økende aktivitet og muligens økt salgspress. Gjennom denne perioden var tilsigsvolumet store daglige svingninger. 6. juni økte volumet dramatisk med 13 millioner MATIC.

Standardavviket for denne perioden var ca. 6,94 millioner MATIC, noe som understreker den høye volatiliteten i tilsigsvolumer.

Analysen av totalt tilsigsvolum til børser på Polygon fra 4. juni til 12. juni avslører en periode med betydelig volatilitet, preget av betydelige økninger i tilsigsvolumer.

En økning i MATIC-utstrømninger signaliserer sterk akkumulering

Totalt utstrømningsvolum fra børser måler mengden MATIC trukket fra børser. Denne beregningen gir innsikt i markedssentimentet, ettersom økt utstrømning ofte tyder på at investorer akkumulerer eller holder på eiendelene sine i stedet for å selge.

MATIC Outflows from Exchanges. Source: Glassnode
MATIC Outflows fra børser. Kilde: Glassnode

4. juni var det totale utstrømningsvolumet fra børsene ca. 6,28 millioner MATIC. 12. juni hadde dette tallet steget til 18,59 millioner MATIC, noe som representerer en betydelig økning på 12,31 millioner MATIC.

I denne perioden var daglige svingninger i utstrømningsvolum signifikante. 6. juni opplevde for eksempel volumet en kraftig økning på 7,60 millioner MATIC. Standardavviket for utstrømningsvolumet i denne tidsrammen var rundt 9,62 millioner MATIC, noe som indikerer en høy grad av volatilitet i markedet.

Forholdet mellom utstrømning og innstrømningsvolum

Forholdet mellom utstrømning og innstrømningsvolum er en kritisk beregning som sammenligner mengden MATIC som overføres ut av børser (utstrømning) med beløpet som overføres til børser (innstrømning). Dette forholdet gir innsikt i markedssentiment og investoratferd, og hjelper oss med å forstå potensielt kjøps- eller salgspress i markedet.

11. juni falt forholdet mellom utstrømning og tilsig under 1, noe som indikerer høyere tilsig enn utstrømning. Dette antyder potensielt salgspress siden mer MATIC ble flyttet inn i børser, muligens for salg.

12. juni klatret imidlertid forholdet tilbake over 1 og nådde omtrent 1,33. Dette skiftet indikerer at utstrømningene igjen overgikk tilførslene, noe som tyder på en potensiell avkastning til akkumulering eller holdeatferd blant investorer. Denne endringen i forholdet er betydelig, da den gjenspeiler et skifte i markedssentimentet fra potensielt salgspress tilbake til potensielt kjøpspress.

Les mer: Polygon (MATIC) prisprediksjon 2024/2025/2030

Høy tilstrømning øker tilbudet av MATIC på børser, noe som kan drive prisene ned hvis etterspørselen ikke samsvarer med tilbudet. Omvendt reduserer høye utstrømninger tilbudet av MATIC på børser, noe som potensielt fører til prisøkninger hvis etterspørselen forblir konstant eller stiger.

Som fremhevet i Polygons prisanalyseseksjon, er MATIC for tiden i en nedadgående trend, og presenterer en investeringsmulighet under denne priskorreksjonen. Investorer bør overvåke viktige støtte- og motstandsnivåer på det tekniske diagrammet og bruke stopptap for å redusere risikoen.

Trusted

Disclaimer

Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.

bein-adam.png
Adam, 23, er en heltidsanalytiker på kjeden og deltidshandler i Web3-rommet. Han er grunnlegger og administrerende direktør i 0nchained, en on-chain data rapporteringstjeneste. Adam startet sin reise med CryptoQuant, hvor han fortsatt jobber som analytiker. I løpet av det siste året har han utviklet over 30 indikatorer og skrevet mer enn 120 analyser. Hans lidenskaper inkluderer data og analyse, kryptovaluta og superbiler, spesielt røde Ferrarier og gule Porsche GT3. Hans profesjonelle...
LES FULL BIOGRAFI