Se mer

Shiba Inu (SHIB)-prisen: Kan “Doge Killer” bryte denne viktige motstanden?

3 mins
Oppdatert av Ryan James

I korte trekk

  • SHIB har hatt en formidabel oppgang på 231 % denne måneden, og flørter med et viktig kursmål.
  • Hvalene begynte å akkumulere SHIB igjen, noe som kan bidra til oppgangen.
  • En plutselig endring i MVRV, fra 71 % til -4 % på noen få dager, kan bidra til å endre markedssentimentet og utløse en oppadgående trend.

SHIB-kursen har steget imponerende med 231 % denne måneden, og nærmer seg dermed en kritisk terskel. I det siste har store investorer begynt å kjøpe mer SHIB igjen, noe som kan bidra til å forsterke kursoppgangen.

Vi dykker ned i en fullstendig analyse for å se nærmere på denne utviklingen og dens potensielle innvirkning på SHIBs kursutvikling.

Hvalene hoper seg opp igjen

Mellom 25. februar og 4. mars var det en markant nedgang i antall adresser med mellom 1 000 000 og 10 000 000 SHIB, fra 548 000 til 539 000. Denne reduksjonen falt sammen med en betydelig prisøkning, der prisen på SHIB steg fra 0,00001 dollar til 0,000043 dollar. Dette representerte en vekst på 330 % innenfor samme tidsrom.

Bevegelsene til disse store eierne, ofte kalt hvaler, er viktige indikatorer på markedssentimentet og potensielle fremtidige kursbevegelser. Deres beslutninger om å selge eller kjøpe betydelige mengder av en eiendel kan ha stor innvirkning på prisen.

I denne sammenhengen vil den innledende reduksjonen i antall hvaleiere være i tråd med det å ta gevinst under en prisoppgang. Dette kan føre til prisstabilisering eller til og med en korreksjon hvis mange nok hvaler bestemmer seg for å selge samtidig.

SHIB Supply Distribution.
Fordeling av SHIB-tilbudet. Kilde: Santiment: Santiment.

Etter denne perioden, fra 4. mars til 12. mars, økte antallet innehavere innenfor dette intervallet noe fra 539 000 til 543 000. Dette mønsteret tyder på at en del av SHIB-hvalene tok tilbake eiendelen etter å ha kapitalisert på gevinsten.

Den påfølgende akkumuleringsfasen tyder på at disse hvalene posisjonerer seg i påvente av en ny oppgang, og tolker den nylige kurskonsolideringen som en kjøpsmulighet før en eventuell ny oppgang. Slike hvalstrategier kan skape momentum i markedet, tiltrekke seg andre investorer og potensielt føre til ytterligere kursoppgang.

Shiba Inu MVRV ble gal og falt deretter nedover

Under den siste oppgangen gikk SHIB MVRV-forholdet fra -1,51 % til 71 % på bare fire dager.

Forholdet mellom markedsverdi og realisert verdi (MVRV) er et verdsettelsesmål som sammenligner markedsverdien av en kryptovaluta med den realiserte kapitaliseringen. I hovedsak tar MVRV-forholdet sikte på å identifisere om prisen på en kryptovaluta er rimelig eller over-/undervurdert ved å sammenligne den nåværende markedsprisen med gjennomsnittsprisen som hver enhet beveget seg til sist.

SHIB MVRV Ratio.
SHIB MVRV-forhold. Kilde: Santiment: Santiment.

Et høyt MVRV-forhold innebærer overvurdering, noe som får investorene til å ta gevinst. Et lavt MVRV-forhold signaliserer undervurdering, og markerer eiendelen som et potensielt kjøp for kursgevinst.

Da SHIB-kursen begynte å konsolidere seg, falt den kraftig hver dag på rad. Fra 4. mars til 12. mars gikk MVRV-forholdet fra 71 % til -4,2 %. Dette kan tyde på at eierne ikke har tapt på konsolideringen og kan fortsette å holde SHIB-aksjen, i forventning om at den snart vil gå inn i en ny bull run igjen.

EMA-diagrammet tegner et nøytralt scenario

Når man analyserer SHIBs 4-timersdiagram, blir det tydelig at de eksponentielle glidende gjennomsnittene (EMA) antyder en tilstand av markedskonsolidering. Nærmere bestemt observeres 20-EMA å være i nærheten av både prisen og 50-EMA. Denne tilpasningen indikerer at SHIB-kursen for øyeblikket beveger seg sidelengs, noe som gjenspeiler en periode med ubesluttsomhet i markedet der verken kjøpere eller selgere har den endelige kontrollen.

EMA-er fungerer som dynamiske støtte- og motstandsnivåer i diagrammet. En avvisning av en EMA kan indikere at den fungerer som støtte, mens vanskeligheter med å passere en EMA kan indikere at den fungerer som motstand. Tradere bruker ofte disse signalene og EMA-krysninger til å vurdere potensielle inn- eller utgangspunkter.

En kortsiktig EMA som krysser over en langsiktig EMA (“golden cross”) kan ses på som et bullish tegn, mens det motsatte krysset (“death cross”) kan signalisere bearish forhold.

SHIB Price and EMA lines.
SHIB-kurs og EMA-linjer. Kilde: TradingView: TradingView.

En nærmere analyse viser at 100-EMA og 200-EMA ligger godt under dagens kurs og de kortsiktige EMA-ene. Denne posisjoneringen signaliserer at trenden har vært bullish over den lengre perioden som vurderes av disse EMA-ene. Selv om dette ikke helt utelukker muligheten for en betydelig korreksjon, tyder det på at det langsiktige momentumet har vært positivt frem til nå, og at eventuelle umiddelbare nedturer kan finne en viss støtte eller buffer på disse lavere EMA-nivåene.

Hvis SHIB klarer å bryte motstanden på 0,000035 dollar, kan den fortsette å stige og bryte nye motstander på 0,000040 og 0,000045 dollar.

Imidlertid, hvis hvalbevegelsen og MVRV-forholdet ikke er tilstrekkelig for $ 0.000030-støttemotstanden, kan SHIB falle til $ 0.000020.

Trusted

Disclaimer

Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.

tiago_BIC.png
Tiago Amaral
Tiago er en lidenskapelig opptatt av kode, data, krypto og skriving. Han er utdannet innen markedsføring og reklame og har en Disruptive Strategy-sertifisering fra Harvard Business School. Tiago elsker å søke og analysere blokkjededata for å oppdage spennende innsikt som ligger den skjulte dataen.
LES FULL BIOGRAFI