Se mer

Den sveitsiske nasjonalbanken foretrekker tokeniserte eiendeler fremfor DSP

2 mins
Oppdatert av Bary Rahma

I korte trekk

  • SNBs leder diskuterer tokenisering av aktiva som alternativ til DSP.
  • Prosjekt Helvetia III tester CBDC med tokeniserte obligasjoner.
  • SNB utforsker RTGS-kobling og støttede private tokenpenger.

Den sveitsiske nasjonalbanken (SNB) ligger i front når det gjelder å integrere banebrytende teknologi i finanssektoren. På et nylig toppmøte i Basel presenterte SNB-styreleder Thomas Jordan bankens strategiske satsing på tokenisering av aktiva.

Jordan skisserte at SNB vurderer ulike metoder for å legge til rette for transaksjoner ved hjelp av tokeniserte eiendeler gjennom sentralbankpenger. Denne tilnærmingen tar ikke bare sikte på å eliminere kreditt- og likviditetsrisiko, men styrker også stabiliteten i det monetære systemet.

Tokenisering av aktiva over DSP

Prosjektet, kjent som Helvetia III, involverer live-piloter der deltakende banker bruker sveitsiske franc som digital sentralbankvaluta (DSP) for å gjøre opp transaksjoner med tokeniserte obligasjoner på SIX Digital Exchange (SDX).

Styreleder Jordan understreket at oppgjør av transaksjoner i sentralbankpenger er avgjørende for å opprettholde finansiell stabilitet. Han fremhevet SNBs banebrytende rolle i å utnytte blokkjedeteknologi for å forbedre den operasjonelle effektiviteten i finansmarkedene.

“Hvis tokenisering av aktiva blir vanlig, vil oppgjør i sentralbankpenger være avgjørende. Dette vil gjøre det mulig for sentralbankpenger å opprettholde sin viktige rolle som ankeret i det monetære systemet og fortsette å fungere som et trygt betalingsmiddel”, uttalte Jordan.

Helvetia III representerer et betydelig sprang fremover i SNBs digitale innovasjon. Siden oppstarten i desember 2023 har den lagt til rette for flere obligasjonsutstedelser og transaksjoner i annenhåndsmarkedet. Dette markerer en milepæl i å demonstrere den praktiske nytten av CBDC i et virkelig miljø.

Les mer om dette: Hva er tokenisering på Blockchain?

Styreleder Jordan diskuterte også alternative oppgjørsmetoder til DSP på grossistnivå, med fokus på å koble tokeniserte aktivaplattformer til det sveitsiske RTGS-systemet og å bruke privatutstedte tokenpenger, som er konkursbeskyttet og fullt ut støttet av folioinnskudd i den nasjonale sentralbanken.

Hver metode har sine egne styringsutfordringer, men samlet tar de sikte på å løse fragmenteringsproblemer i finansmarkedene.

SNBs utforskning av tokenisering og dens potensielle implikasjoner for pengepolitikk og finansiell stabilitet gjenspeiler en proaktiv tilnærming til teknologiske fremskritt. Ved å vurdere risikoene og fordelene ved disse teknologiene har SNB som mål å finne effektive strategier for implementeringen av dem. Den ønsker å sikre at innovasjonen er i tråd med bankens mandat om å opprettholde monetær og finansiell stabilitet.

Trusted

Disclaimer

Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.

eduardo-venegas.jpg
Eduardo Venegas
Eduardo Venegas er journalist som bor i Mexico by. Han er en begeistret entusiast for tall, finans, økonomi, ny teknologi og blokkjede-økosystemet. Han lærer stadig nye ting, elsker musikk og er en nysgjerrig leser. Han er utdannet ved The National Autonomous University of Mexico og deler for tiden tiden sin tid mellom sine egne prosjekter og å skrive om kryptoøkonomi.
LES FULL BIOGRAFI