Se mer

Toncoin (TON)-prisen klatrer 37%: Her er hvorfor lønnsomme innehavere kan stoppe opptrenden

4 mins
Oppdatert av Ryan James

I korte trekk

  • Det daglige handelsvolumet i TON nådde en ny toppnotering og passerte 314 millioner dollar.
  • TON EMA-linjene tegner fortsatt en bullish trend og mulige prisøkninger til tross for den siste tidens økning.
  • Andelen lønnsomme eiere er nå på 95 %, den høyeste verdien siden 2021, noe som kan bety et salgspress fremover.

TONs daglige handelsvolum har steget til nye rekordhøyder og har passert svimlende 314 millioner dollar. Til tross for denne nylige økningen indikerer TONs EMA-linjer en bullish trend og potensial for ytterligere prisgevinster.

En potensiell grunn til bekymring er imidlertid den høye andelen lønnsomme eiere, som for øyeblikket ligger på 95 % – det høyeste nivået siden 2021. Historisk sett tyder dette på at et salgspress kan være under oppseiling. Er dette en kjøpsmulighet eller et tegn på at vi bør vente?

Det daglige handelsvolumet for TON når nye rekorder

Det daglige handels volumet for TON har nylig steget til et enestående nivå og har nådd en ny rekordhøyde med et imponerende tall på 314 millioner dollar. Denne bemerkelsesverdige milepælen overgår den forrige rekorden, som ble satt bare to uker tidligere, 28. februar, med et handelsvolum på 295 millioner dollar. Det er verdt å merke seg at det har vært en betydelig og konsistent trend mellom kursutviklingen for TON og handelsvolumet, noe som indikerer en sterk korrelasjon mellom de to.

TON Daily Trading Volume (USD).
Daglig handelsvolum for TON (USD). Kilde: Santiment: Santiment.

Et slikt mønster tyder på at når handelsvolumet øker, har TON-prisen en tendens til å følge etter, noe som understreker tokenets økende momentum. Denne trenden er spesielt bemerkelsesverdig fordi den kan signalisere positive utsikter for TON, noe som tyder på at tokenet er i ferd med å få et betydelig fotfeste i markedet.

Som et resultat av dette er det en økende optimisme blant investorer og markedsobservatører om at den oppadgående trenden i både handelsvolum og tokenpris potensielt kan fortsette i overskuelig fremtid, og dermed forsterke den positive trenden rundt TON.

Flertallet av eierne er nå lønnsomme

En analyse av fordelingen av TON-innehavere basert på deres fortjeneste- og tapsposisjoner gir et fascinerende bilde. Over 95 % av TON-innehaverne går for tiden med overskudd, noe som er det høyeste lønnsomhetsnivået siden 2021. Denne statistikken, som er utledet fra beregningen “in/out of the money”, gir verdifull innsikt i investorsentimentet.

Denne beregningen beregner gjennomsnittsprisen som ulike adresser kjøpte TON-tokens til. Hvis den nåværende markedsprisen overstiger kostnadsgrunnlaget (gjennomsnittlig anskaffelsespris) for en bestemt adresse, klassifiseres denne adressen som “in the money”, noe som indikerer en potensiell fortjeneste. Motsatt blir adresser der den nåværende prisen er lavere enn kostnadsbasen klassifisert som “out of the money”, noe som indikerer urealiserte tap.

TON Historical In/Out of the Money.
TON historisk “in/out of the money”. Kilde: IntoTheBlock: IntoTheBlock.

Selv om den høye andelen lønnsomme eiere kan gi grunn til bekymring for et potensielt nedsalg, tyder den historiske utviklingen på et mer nyansert perspektiv. Det har vært tilfeller der mange lønnsomme eiere ikke har utløst en vedvarende nedadgående trend. Videre har TON betydelig rom for vekst før den når sin tidligere toppnotering. Kursen må stige ytterligere 22,10 % for å komme tilbake til disse toppene. Dette tyder på at markedet fortsatt kan befinne seg i akkumuleringsfasen. I så fall er det mulig at investorene holder på posisjonene sine i påvente av ytterligere kursoppgang.

Det er imidlertid viktig å være klar over at det kan oppstå et salgspress. Den siste tidens kursoppgang på 37 % har utvilsomt satt mange aksjeeiere i en lønnsom posisjon. Noen kan være fristet til å sikre gevinsten ved å likvidere en del av beholdningen. Dette potensielle salgspresset bør overvåkes nøye, særlig hvis det sammenfaller med en svekkelse av de nåværende oppgangssignalene som er identifisert ved hjelp av teknisk analyse.

Forutsigelse av TON-prisen: Kan den nå 4 dollar?

4-timersgrafen for TON gir bullish signaler på flere fronter. Den nylige kryssingen av de kortsiktige EMA-ene over de langsiktige linjene er en klassisk teknisk indikator som tyder på en oppadgående trend.

Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA) er beregninger som brukes i teknisk analyse for å jevne ut prissvingninger og identifisere trender. I tillegg til det bullish sentimentet, handler prisen på TON for øyeblikket over alle EMA-linjene på diagrammet. Dette styrker opptrendssignalet ytterligere, da det antyder at prismomentet for øyeblikket er på oppsiden.

TON 4H Price Chart.
TON 4H prisdiagram. Kilde: TradingView.

Det er imidlertid viktig å vurdere potensielle støttenivåer i tilfelle prisen møter motstand eller en tilbaketrekning. TON har historisk funnet støtte rundt $ 2.6 og $ 2.38. Hvis prisen faller under disse sonene, kan det indikere en midlertidig svakhet og potensielt føre til et fall mot 2,10 dollar.

På den annen side kan gode nyheter fortsette å øke TONs pris. Den som nylig ble delt på X om at Telegram med belønningskanaleiere med Toncoin er et eksempel:

“Selskapet (@telegram) vil betale ut belønninger ved hjelp av ToncoinTON Blockchain. Kanaleiere vil begynne å motta 50 % av alle inntekter som selskapet tjener på å vise annonser i kanalene sine”, heter det i kunngjøringen.

Hvis den nåværende oppgangstrenden fortsetter, vil TON kunne oppleve en betydelig prisstigning. En økning forbi $ 4-merket vil representere et utbrudd til nivåer som ikke er sett siden 2021, og åpne døren for potensielt enda høyere priser.

Samlet sett antyder den tekniske analysen av 4-timersdiagrammet for TON et bullish syn, med EMA-er og nåværende prisposisjon som gir positive signaler. Tradere bør imidlertid også være oppmerksomme på potensielle støttenivåer og være forberedt på å justere strategiene sine deretter.

Trusted

Disclaimer

Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.

tiago_BIC.png
Tiago Amaral
Tiago er en lidenskapelig opptatt av kode, data, krypto og skriving. Han er utdannet innen markedsføring og reklame og har en Disruptive Strategy-sertifisering fra Harvard Business School. Tiago elsker å søke og analysere blokkjededata for å oppdage spennende innsikt som ligger den skjulte dataen.
LES FULL BIOGRAFI