Se mer

Digital Euro: 86 % av tyskere er åpne for å ta det i bruk, viser Bundesbank-studie

2 mins
Oppdatert av Stine Grønlie

I korte trekk

  • En studie fra Deutsche Bundesbank viser at 86 % av tyskerne er åpne for en digital euro, noe som tyder på at holdningen til digitale eiendeler har endret seg.
  • En eventuell innføring av DSP kan føre til en betydelig nedgang i kontantbeholdninger og bankinnskudd, noe som vil påvirke banksektoren.
  • Studien understreker behovet for en nøye utforming av DSPs politikk for å opprettholde finansiell stabilitet i en tid med potensielle transformative effekter.

I en banebrytende studie avslørte Deutsche Bundesbank en betydelig åpenhet blant tyskerne overfor konseptet med en digital euro.

Interessen for digital sentralbankvaluta (DSP) indikerer et skifte i forbrukernes holdning til digitale eiendeler og gir en avgjørende mulighet for å modernisere det europeiske finanslandskapet.

Studie viser at 86 % av tyskerne er åpne for digital euro

En undersøkelse utført på oppdrag fra Bundesbank blant rundt 6000 respondenter viser at nesten halvparten av de spurte er “ivrige” etter å ta i bruk en digital euro, selv uten insentivet med renteinntekter. Et slikt funn er spesielt bemerkelsesverdig i Tyskland, som tradisjonelt er kjent for sin sterke preferanse for kontanttransaksjoner.

Studien tar også for seg den hypotetiske atferden til tyske forbrukere under normale omstendigheter og i perioder med bankstress, og sammenligner aktivaallokeringen mellom kontanter, innskudd i forretningsbanker og den foreslåtte digitale euroen.

Dataene viser at hvis de ble tilbudt en DSP som enten ikke gir avkastning eller gir minst samme rente som bankinnskudd, viste hele 86 % av deltakerne en viss åpenhet for å ta i bruk den digitale valutaen.

Les mer: Hva er Markets in Crypto-Assets (MiCA)?

Konsekvensene for banksektoren er dyptgripende. Innføring av DSP uten vederlag kan føre til en gjennomsnittlig nedgang på 14 % i kontantbeholdningen og en reduksjon på 27 % i bankinnskudd i gruppen som er tilbøyelig til å bruke DSP.

Bundesbanks modell forutsier DSPs innvirkning på bankene og økonomien

I hypotetiske scenarier med uro i bankene viste dessuten over halvparten av respondentene en tilbøyelighet til å konvertere sine kommersielle bankinnskudd til digitale euro, en tendens som ble forsterket da de fikk vite om den overlegne sikkerheten til sentralbankstøttede penger.

Bundesbanks studie bidrar også teoretisk ved å konstruere en strukturell makroøkonomisk modell for å analysere samspillet mellom DSP, bankstabilitet og økonomisk velferd.

Denne modellen er sentral fordi den gjenspeiler potensialet for gradvise og raske skift fra tradisjonell bankvirksomhet til DSP. Den gir innsikt i de bredere effektene på finansiell stabilitet og politikkutforming. Bundesbanks funn viser ikke bare at tyskerne er svært interessert i en digital euro, men understreker også behovet for nøye overveielser i utformingen av DSP-politikken for å opprettholde den finansielle stabiliteten.

Les mer: En tokenøkonomi for Europa: Med tanke på mulighetene

Forskningen signaliserer en transformativ periode fremover, der digitale valutaer kan sameksistere med tradisjonelle penger og omforme det økonomiske landskapet i Tyskland og resten av verden.

Trusted

Disclaimer

Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.

Ryan-James.jpg
Ryan Boltman
Ryan Boltman er administrerende redaktør hos BeInCrypto, som spesialiserer seg på kryptomarkedene med sterkt fokus på teknisk og kjedeanalyse over et bredt spekter av digitale eiendeler. Hans kompetanseområder inkluderer Layer-1- og Layer-2-løsninger, kunstig intelligens (AI), virkelige eiendeler (RWA), desentralisert finans (DeFi), desentraliserte fysiske infrastrukturnettverk (DePIN), meme-mynter og altcoins. Før sin nåværende rolle bidro Ryan til Blockchain.com som...
LES FULL BIOGRAFI