Se mer

Worldcoin (WLD)-prisen stabiliserer seg: Kan den ta tilbake 10,50 dollar?

3 mins
Oppdatert av Ryan James

I korte trekk

  • Worldcoin kan komme til å holde seg i en relativt stabil kurssone ettersom investorene nøye avveier de potensielle retningene i markedet.
  • IOMAP-dataene tyder på at det finnes en sterk støttebase, noe som effektivt demper enhver betydelig prisvolatilitet nedover.
  • Den nåværende markedsbalansen tyder på at investorene er avventende, noe som tyder på at det er en avventende holdning som råder.

Worldcoin (WLD) kan oppleve en periode med relativ stabilitet i prisingen, og investorene vurderer nøye markedets fremtidige utvikling. Analyser fra IOMAP-data viser at det finnes en robust støttebase som har spilt en avgjørende rolle for å minimere eventuelle kraftige verdifall.

Selv om antallet aksjeeiere fortsatt øker, er nesten 90 % av dem nå i fortjeneste. Dette scenariet kan føre til at investorene øker salgspresset eller venter på at prisen skal stige før de selger.

Antallet Worldcoin-innehavere vokser fortsatt sakte

WLD har vært vitne til en betydelig økning i antall innehavere, og eskalerte fra 11,006 17,450 til XNUMX XNUMX mellom 13. februar og 13. mars. Denne økningen betyr en robust vekstrate på 58.55% i løpet av bare en måned, noe som understreker den økende interessen for WLD.

Det er imidlertid verdt å merke seg en merkbar oppbremsing i økningen i antall eiere. Spesielt fra 7. mars til 13. mars økte antallet innehavere bare fra 16 544 til 17 450, noe som markerer en mer beskjeden vekst på 5,48 %.

Worldcoin Number of Holders and Price.
Worldcoin Antall innehavere og pris. Kilde: Santiment: Santiment.

Årsaken til denne granskningen skyldes en bemerkelsesverdig hendelse i midten av februar, da WLD-prisen opplevde en betydelig oppgang. Kursen steg fra 3,27 dollar til 4,20 dollar mellom 15. og 16. februar. I kjølvannet av denne kursoppgangen økte antallet WLD-eiere tilsvarende, noe som kulminerte i en kraftig opptur. I løpet av denne perioden steg WLD-kursen fra 4,20 dollar til 9,08 dollar, en imponerende vekst på 116,19 % i løpet av ti dager.

Gitt dette bakteppet blir korrelasjonen mellom WLD-eiernes vekst og eiendelens pris tydelig. Derfor kan den nåværende avtagende veksten i antall WLD-eiere være et tegn på en forestående periode med prisstagnasjon. Denne potensielle korrelasjonen er viktig for investorer og analytikere å ta i betraktning, ettersom den kan gi innsikt i fremtidige kursbevegelser for WLD, særlig hvis mønsteret med vekst i antall eiere som påvirker kursutviklingen fortsetter.

Kan lønnsomme WLD-eiere begynne å selge?

Med dagens prising er det imponerende over 85 %, noe som tilsvarer ca. 14 500 adresser, som befinner seg i en lønnsom posisjon med sin beholdning av WLD. Det er viktig å forstå at dette scenariet ikke automatisk betyr at utsiktene for kryptovalutaen er negative.

Disse investorene kan velge å opprettholde sine beholdninger, og satse på eiendelens potensial til å stige utover 16% og sette en ny rekordhøyde, noe som forsterker gevinsten.

Worldcoin Historical Break Even Price.
Historisk break even-pris for Worldcoin. Kilde: IntoTheBlock: IntoTheBlock.

Det er imidlertid like viktig å understreke at det var et øyeblikk da andelen eiere med gevinst steg til 95 %, raskt etterfulgt av et bemerkelsesverdig verdifall på 9,43 % i løpet av bare 24 timer. En slik kraftig korreksjon er et potensielt advarselssignal for Worldcoins markedsstabilitet.

Etter å ha vurdert utsiktene til videre gevinst negativt eller identifisert mer attraktive investeringsalternativer, kan en betydelig andel av de lønnsomme investorene bestemme seg for å kvitte seg med eiendelene sine.

Denne kollektive beslutningen om å selge seg ut kan føre til et betydelig salgspress, noe som til slutt kan føre til at markedsprisen på Worldcoin faller. Denne dynamikken er verdt å følge nøye med på, ettersom den kan ha stor innvirkning på den fremtidige kursutviklingen.

WLD prisforutsigelse: Kan Worldcoin gjenvinne 10,50 dollar?

IOMAP-diagrammet (In/Out of the Money Around Price) viser et betydelig grønt område under dagens pris, noe som indikerer at de fleste investorer er “In the Money”. Det er også mulig å se at WLD har gode støttesoner på 9,69 og 9,40 dollar. Men hvis den ikke kan motstå disse støttesonene, kan den gå ned så mye som $ 9,10, en potensiell korreksjon på 7%.

WLD IOMAP Chart.
WLD IOMAP-diagram. Kilde: IntoTheBlock: IntoTheBlock.

IOMAP-diagrammet fungerer som et kart over investorenes lønnsomhet og forventninger, som segmenterer ulike prispunkter basert på den gjennomsnittlige kostnaden som de nåværende eierne kjøpte myntene til. Det viser visuelt klynger av investorposisjoner i tre kategorier: “In the Money” (grønn), der investorene ville tjene penger hvis de solgte myntene sine til dagens pris, “At the Money” (grå), der kjøpsprisen er omtrent lik dagens pris, og “Out of the Money” (rød), som indikerer et hypotetisk tap ved salg.

Hvis antallet eiere begynner å vokse igjen og WLD går inn i en oppadgående trend, kan den lett bryte motstanden som ligger foran oss, og snart nå 10,50 dollar eller til og med den tidligere toppnoteringen på 11,71 dollar.

Trusted

Disclaimer

Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.

tiago_BIC.png
Tiago Amaral
Tiago er en lidenskapelig opptatt av kode, data, krypto og skriving. Han er utdannet innen markedsføring og reklame og har en Disruptive Strategy-sertifisering fra Harvard Business School. Tiago elsker å søke og analysere blokkjededata for å oppdage spennende innsikt som ligger den skjulte dataen.
LES FULL BIOGRAFI