Se mer
Harmony Horizen Bridged USDC (Harmony)

Harmony Horizen Bridged USDC (Harmony) (USDC) Prisprognose 2024, 2025, 2026, 2027, 2028.

Er du nysgjerrig på fremtiden til Harmony Horizen Bridged USDC (Harmony)? Vår tekniske analyse gir deg den siste prisprognosen for Harmony Horizen Bridged USDC (Harmony) for 2024, 2025 og videre. Vi utforsker markedstrender og analyserer stemningsbildet for å hjelpe deg med å ta informerte beslutninger om kryptovalutainvesteringene dine.
Les mer
Kjøp Harmony Horizen Bridged USDC (Harmony)
Nåværende Harmony Horizen Bridged USDC (Harmony)-pris
$0.196866 3.64237% (1D)
Legg til din prisvekst prognose

Harmony Horizen Bridged USDC (Harmony) (USDC) Teknisk analyse

Harmony Horizen Bridged USDC (Harmony) Prisprognose

År Min. Pris Gj. Pris Maks Pris
USDC-handlere bruker et bredt spekter av handelssignaler og tekniske indikatorer for å forutsi kursens utvikling. Selv om ikke alle metoder er nødvendige for å nøyaktig forutsi retningen til markedet, vektlegges visse nøkkelindikatorer mer. Identifisere Harmony Horizen Bridged USDC (Harmony) støtte og motstandsnivåer gir tradere et innblikk i markedets tilbud og etterspørsel samtidig som de hjelper til med å bestemme reverseringer i trender.

I tillegg er diagrammønstre også mye brukt av tradere for å danne trendlinjer som hjelper til med å forutsi neste lysestaketrekk.

Ulike indikatorer som "RSI", "Moving Averages" og "MACD" kan brukes til å bestemme retningen til den langsiktige trenden og forsøke å forutsi den fremtidige prisbevegelsen.
Prishandlingen er nøytral. Prisen falt under det horisontale motstandsområdet $0.999267 etter å ha flyttet over tidligere. Slike avvik regnes som et nøytral-tegn. Til tross for dette forblir USDC-prisen %64.46 positiv siden begynnelsen av året.

RSI

RSI gir ytterligere innsikt i markedets momentum ved å måle størrelsen på Harmony Horizen Bridged USDC (Harmony) prisbevegelser for å avgjøre om den er overvurdert eller undervurdert. Markedshandlere bruker RSI som en momentumindikator for å identifisere overkjøpte eller oversolgte forhold, og for å bestemme om de skal akkumulere eller selge en aktiva. Målinger over 50 og en oppadgående trend indikerer at okser fortsatt har en fordel, mens målinger under 50 tyder på det motsatte.

I henhold til RSI, i tidsrammen på 1 uke, trender Harmony Horizen Bridged USDC (Harmony) for øyeblikket bearish med den faktiske RSI-avlesningen på 49.38. 50-linjen kan gi motstand hvis indikatoren går tilbake til den.

Moving averages (glidende gjennomsnitt)

Glidende gjennomsnitt er et viktig analytisk verktøy som gir tradere et større bilde av hva som skjer i diagrammene ved å beregne Harmony Horizen Bridged USDC (Harmony) gjennomsnittlig sluttkurs over en bestemt tidsperiode. Forholdet mellom kort- og langsiktige glidende gjennomsnitt er avgjørende for å bestemme trendens retning. Når den kortsiktige MA beveger seg over den langsiktige, er det et tegn på at trenden gradvis går over til å bli bullish.

I tidsrammen for ukentlig er Harmony Horizen Bridged USDC (Harmony) i en nøytral-trend siden 50-x MA har krysset under 200-x MA og prisen handles både over.

Alternativt er trenden nøytral hvis 50-dagers MA har krysset over 200-dagers, men prisen handler under dem (og omvendt)

MACD

Til slutt bruker MACD et enkelt bevegelig gjennomsnitt (SMA) og et eksponentielt bevegelig gjennomsnitt (EMA) for å forutsi trenden mer nøyaktig. På samme måte som enkle MA-er, er forholdet mellom disse to nyttig for å bestemme trendens retning.

For alle disse indikatorene brukes den ukentlige tidsrammen for å bestemme den langsiktige trenden, den daglige tidsrammen brukes for den mellomliggende trenden, mens den sekstimers brukes for den kortsiktige trenden.

I henhold til MACD, i 1-uke-tidsrammen er Harmony Horizen Bridged USDC (Harmony) for tiden trendende bearish momentum siden MACD-signallinjen flyttet under for 50 perioder siden og histogrammet har vært negativ i 50 perioder.

Gjeldende Harmony Horizen Bridged USDC (Harmony) pris

Harmony Horizen Bridged USDC (Harmony) har for øyeblikket en pris på $0.196866 (USDC/USD) med en markedsverdi på 0. 24-timers handelsvolumet er 122.6 USD som er en %3.64237 positiv. Med en sirkulerende forsyning av 0, er Harmony Horizen Bridged USDC (Harmony)'s prisbevegelse for øyeblikket positiv.

Fundamental analyse av Harmony Horizen Bridged USDC (Harmony)

Fundamental analyse tar sikte på å vurdere den iboende verdien av en aktiva, mens teknisk analyse innebærer å undersøke statistiske mønstre i prisen og volumet til aktivaen. Begge teknikkene brukes til å analysere og forutsi potensiell utvikling i den fremtidige prisen på aktivaen.

Når det gjelder USDC er den enkleste måten å utføre fundamental analyse på å se på tilbuds- og etterspørselsdynamikk. I tillegg er det mulig å se på markedsverdibeløpet (0) og det sirkulerende tilbudet (0) for å komme frem til rimelige prisantakelser for fremtiden.

På etterspørselssiden er det mulig å se på kjededata knyttet til antall aktive og nye adresser og antall transaksjoner.

Hva påvirker prisen på Harmony Horizen Bridged USDC (Harmony)?

Det finnes en rekke variabler i kryptovalutamarkedet som kan drive prisen på Harmony Horizen Bridged USDC (Harmony) oppover eller nedover. Den viktigste drivkraften bak Harmony Horizen Bridged USDC (Harmony)’s verdi er markedets tilbud og etterspørsel. Hvorvidt etterspørselen etter mer USDC øker eller minker, avhenger i stor grad av den økende utbredelsen.

I tillegg kan viktige hendelser som protokolloppdateringer eller «hard forks» også spille en viktig rolle for Harmony Horizen Bridged USDC (Harmony)’s pris.

En annen viktig faktor å ta hensyn til er «hval-aktivitet». Store innehavere av Harmony Horizen Bridged USDC (Harmony) kan ha stor innvirkning på prisen, ettersom én stor salgsordre kan senke prisen betydelig. I tillegg må du aldri undervurdere effekten av store institusjonelle adopsjoner og politiske reguleringer på Harmony Horizen Bridged USDC (Harmony)’s verdi.

Oppsummering

Det er viktig å merke seg at noen av prisforutsigelsene kan virke selvmotsigende. Det finnes ingen entydig metode for å fastslå den fremtidige verdien av en kryptovaluta. Dette skyldes at det er mange faktorer som spiller inn i en prisprognose. Det er ikke uvanlig at én kunngjøring kan endre prisen på en mynt i stor grad på et gitt tidspunkt. Hele markedet som helhet kan påvirke en mynts bevegelse, i tillegg til eventuelle oppdateringer om prosjektets teknologi. Gjør alltid egne undersøkelser før du investerer i en kryptovaluta.

Ofte stilte spørsmål

Hvilke valutaer vil du konvertere?

usdc usdc

$ usd

ANSVARSFRASKRIVELSE

Tjenestene som tilbys her, inkludert uten begrensninger informasjon, data og forutsigelser gitt på denne siden, er kun ment for informasjonsformål. Tjenestene utgjør ikke finansiell rådgivning, investeringsrådgivning eller andre profesjonelle råd, og gir seg ikke ut for å være det. Brukerne oppfordres til å rådføre seg med en lisensiert finansiell rådgiver før de tar økonomiske beslutninger. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle økonomiske beslutninger som tas basert på bruken av disse tjenestene.

Brukeren påtar seg alt ansvar og risiko for bruken av informasjonen på denne siden. Vi fraskriver oss uttrykkelig ethvert ansvar, tap eller risiko som oppstår som en konsekvens, direkte eller indirekte, av bruken av tjenestene og noe av innholdet på denne siden.