Se mer

Grunnlegger og COO Chirag Jetani om Diamantes visjon for høyhastighets, sikre blokkjedeløsninger

5 mins
Oppdatert av Maria Petrova

I etnylig dybdeintervju med BeInCrypto delte Chirag Jetani, grunnlegger og COO i Diamante Blockchain, sin ambisiøse visjon om å fremme blockchain-teknologi på tvers av flere sektorer . Jetani har lang erfaring fra Web3, og han diskuterte Diamante Blockchains unike evner og strategiske posisjonering verdensbasis.

Samtalen dreide seg om en rekke temaer, blant annet utfordringene knyttet til skalerbarhet og hastighet i blokkjedeteknologi og Diamantes tilnærming til å skape et bærekraftig og effektivt økosystem.

Jetani fremhevet hvordan Diamante Net, som beskrives som en “layer-1, state-of-the-art hybrid blockchain-plattform”, tar sikte på å redefinere finansielle transaksjoner med sømløs interoperabilitet.

Kjernefunksjonene til Diamante Network

Diamante Network kjennetegnes av en hybrid blockchain-infrastruktur i lag 1, som er utviklet for å løse noen av de mest presserende problemene tradisjonelle blockchains står overfor: skalerbarhet, hastighet og miljøpåvirkning.

Ved å implementere en Federated Byzantine Agreement (FBA) øker Diamante transaksjonshastigheten uten at det går på bekostning av sikkerheten, noe som er avgjørende for moderne bedrifter og finansinstitusjoner.

Dette strategiske valget av konsensusmekanismer gjør at Diamante er betydelig raskere enn konvensjonelle blokkjeder.

“Den siste implementeringen vår reduserte energiforbruket med 40 % ved hjelp av optimaliserte konsensusalgoritmer”, fremhever Jetani.

Diamantes arkitektur støtter dessuten et bredt spekter av bruksområder, fra finansielle tjenester til styring av forsyningskjeder, noe som gjør den til en allsidig plattform for ulike bransjer som søker blokkjedeløsninger. Den sterke designen sikrer at nettverket forblir effektivt og sikkert når det skaleres, og baner vei for en ny standard innen blokkjedeteknologi.

DIAM-myntens rolle og innvirkning

Sentralt i Diamante-økosystemet er DIAM Coin, en utility token som er utviklet for å effektivisere driften i Diamante-nettverket og øke brukerengasjementet. DIAM Coin har flere funksjoner, fra å legge til rette for transaksjoner med reduserte gebyrer til å gi tilgang til eksklusive funksjoner i Diamantes applikasjonspakke.

“DIAM Coin effektiviserer transaksjoner, gir tilgang tilførsteklasses økosystemfunksjoner og øker brukerengasjementet” , forklarer Jetani.

DIAMCoin er spesielt viktig i driften av Diamantes flaggskipapplikasjoner, som PayCircle, CreditCircle, MudraCircle og MetaCircle. I PayCircle brukes DIAM for eksempel til å håndtere transaksjonsgebyrer og belønningsmekanismer, noe som utvider bruken og aksepten fra hele verden.

Videre er den økonomiske modellen til DIAM Coin strategisk utformet for å være deflatorisk, der en del av myntene som brukes i transaksjoner, blir brent, noe som reduserer det totale tilbudet og øker knappheten. Denne mekanismen støtter myntens langsiktige verdiforslag og er i tråd med økosystemets vekst- og bærekraftsmål.

“Den strategiske integrasjonen av DIAM på tvers av disse plattformene øker dens nytteverdi og engasjement betydelig”, sier Jetani.

Viktige dApps og deres bidrag til økosystemet

Diamante Networks sterke økosystem drives av en rekke desentraliserte applikasjoner (dApps) som utnytter kjernefunksjonene i blokkjeden samt AI for å levere unike løsninger på tvers av ulike sektorer.

I spissen for disse innovasjonene står PayCircle, DiamCircle, MudraCircle og MetaCircle, som alle er designet for å integreres sømløst med DIAM Coin, noe som forbedrer blokkjedens nytteverdi og brukeropplevelse.

PayCircle: Effektivisering av finansielle transaksjoner på tvers av valutaer, Fiat og Crypto

PayCircle fungerer som en omfattende finansapplikasjon og en superapp som legger til rette for blokkjedebaserte transaksjoner, og støtter fiat-transaksjoner og handel med digitale eiendeler i flere valutaer. Appen tilbyr AI-kuraterte og tilpassede belønninger og cashbacks basert på enkeltpersoners og bedrifters transaksjoner.

Denne dApp bruker DIAM Coin til å effektivt håndtere transaksjonsgebyrer, og en del av mynten brennes for å forbedre nettverksstabiliteten og sikre en bærekraftig forsyning. Chirag Jetani formulerer den bredere visjonen for PayCircle:

“Vi utvikler plattformen vår med vår egen digitale eiendel, DIAM, og utvider dens nytteverdi som en sterk betalingsmetode som aksepteres av et voksende nettverk av selgere.”

MudraCircle: Forbedrer CBDC-løsninger med DIAM Coin

MudraCircle fokuserer på digitale sentralbankløsninger (CBDC), der DIAM Coin spiller en avgjørende rolle i gebyrbehandling, nettverkstilgang og styringsdeltakelse.

Denne dApp-en forbedrer likviditeten og interoperabiliteten mellom ulike digitale valutaer, beriker det finansielle økosystemet og gir brukerne reduserte transaksjonsgebyrer og tilgang til eksklusive funksjoner.

MetaCircle: Tilrettelegger for transaksjoner i den virtuelle verden

MetaCircle, som foregår i et virtuelt miljø, bruker DIAM Coin som den primære valutaen for kjøp av digitale eiendeler, for eksempel virtuell eiendom og eksklusive metaverse-opplevelser. Integreringen i MetaCircles virtuelle bankfunksjoner forenkler kapitalforvaltning og finansielle transaksjoner, noe som gjør virtuelle finansielle tjenester sømløse og brukervennlige.

Jetani bemerker: “MetaCircle bruker DIAM Coin til å skape en omfattende virtuell økonomi, der brukerne kan delta i transaksjoner like enkelt som de ville gjort i den virkelige verden.”

Disse dAppene er avgjørende for å drive vekst og engasjement i Diamante-økosystemet, og tilbyr økt nytte og insentivering gjennom DIAM Coin og fremmer en nettverkseffekt som tiltrekker seg flere brukere og interessenter, og dermed akselererer veksten i økosystemet.

Komparativ fordel i forhold til konkurrentene

Diamante Network skiller seg ut fra andre blokkjedeplattformer fordi det sømløst kombinerer hastighet, sikkerhet og miljøvennlighet.

Federated Byzantine Agreements (FBA) brukes til konsensus, noe som garanterer høye transaksjonshastigheter og høy sikkerhet uten energiineffektiviteten til tradisjonelle Proof of Work (PoW)- og Proof of Stake (PoS)-systemer. Dette oppnås ved å bruke FBA-er.

Diamante tilbyr også prediktive og analytiske funksjoner som automatiserer kompliserte prosesser gjennom integrering av blokkjedeteknologi med kunstig intelligens (AI). Denne integrasjonen reduserer behovet for manuelle inngrep og forbedrer plattformene. Det gir også

  • Bedre effektivitet
  • Lavere kostnader
  • Raskere beslutningstaking

I tillegg gir Diamante mulighet for smidig kommunikasjon med andre blokkjedenettverk, noe som i stor grad øker rekkevidden og nytteverdien av plattformene.

Diamante skiller seg også ut i en bransje som ofte kritiseres for sin miljøpåvirkning, takket være sitt engasjement for bærekraft, som er en annen nøkkelkomponent i strategien.

“De nyeste initiativene våre omfatter deltakelse i karbonkredittmarkeder og utforsking av fornybare energikilder for datasentrene våre , med mål om å oppnå et netto null karbonavtrykk innen 2025″ , sier Chirag Jetani, medstifter og operativ direktør i Diamante.

Dette viser Diamantes engasjement for å være en miljøansvarlig virksomhet.

Diamantes globale strategi og fremtidsutsikter

Diamante Network satser på global ekspansjon, og har blikket rettet mot markeder som De forente arabiske emirater, USA og India, med fokus på sektorer som er modne for digital transformasjon gjennom blockchain- og AI-teknologi.

“Vi er klare for en aggressiv ekspansjon til nye markeder, med fokus på sektorer som digital finans, smartkontrakter, dApps, spill, CBDC og mer”, sier Jetani.

En viktig del av Diamantes strategi innebærer å forstå og tilpasse seg disse regionenes unike kulturelle, økonomiske og regulatoriske landskap. Dette innebærer å gjennomføre omfattende markedsundersøkelser, inngå strategiske partnerskap med lokale enheter og samarbeide direkte med reguleringsorganer for å sikre samsvar og skape tillit.

Et dynamisk samfunn og sterke partnerskap

Diamante har vært aktivt involvert i ulike samarbeid, og har inngått partnerskap med ulike Web3-prosjekter og kryptohendelser over hele verden. Med disse samarbeidene baner selskapet vei for en sømløs integrering av teknologier.

Diamantes dynamiske fellesskap på over én million medlemmer viser selskapets sterke engasjement for å bygge et robust teknologisk økosystem som driver utviklingen av blockchain, AI og Web3.

Gjennom denne innsatsen har Diamante som mål å skreddersy teknologien for å møte lokale krav, og dermed legge til rette for en smidigere inntreden og sterkere adopsjon.

Diamante vil ikke bare ekspandere geografisk, men også fokusere på integrering av de nyeste teknologiene, som AI, IoT og Metaverse, med blokkjedeløsningene sine. Fremtidsplanen inkluderer lansering av blokkjedebaserte plattformer for bransjer som legemiddelindustrien for å bekjempe forfalskninger og øke åpenheten.

“Fremtidsplanene våre er sentrert rundt utnyttelse av blokkjede og kunstig intelligens for å løse presserende globale utfordringer i sektorer som helse, finans og forsyningskjedestyring”, sier Jetani.

Lenker:
Diamante Blockchain | DIAMs nettsted | X (Twitter) | Telegram | Discord | Instagram | YouTube | Reddit | Facebook

Trusted

Disclaimer

Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.

666741fa4a011e01bbbfd0d55025e21f.jpeg
Advertorial er det universelle forfatternavnet for alt sponset innhold levert av BeInCrypto-partnere. Derfor kan det hende at disse artiklene, som er laget av tredjeparter i reklameøyemed, ikke samsvarer med BeInCryptos synspunkter eller meninger. Selv om vi bestreber oss på å verifisere troverdigheten til prosjektene som presenteres, er disse artiklene ment som reklame og skal ikke betraktes som økonomisk rådgivning. Leserne oppfordres til å gjøre uavhengige undersøkelser (DYOR) og utvise...
LES FULL BIOGRAFI