Se mer

Tokenisering i front: HSBC Bank leder an med ny strategi for digitale aktiva

2 mins
Oppdatert av Stine Grønlie

I korte trekk

  • HSBC utvider tilbudet av tokeniserte eiendeler og styrer Hongkong mot en ledende posisjon innen digital finans.
  • HSBC introduserer Gold Token og legger vekt på effektiv handel og likviditet, men unngår krypto.
  • Store banker som Barclays, Lloyds og Citigroup eksperimenterer også med å integrere tokenisering.

Hongkongs ledende bank, HSBC, er i ferd med å utvide sitt fotavtrykk innen tokenisering av virkelige verdier. Målet er å tilby kundene innovative digitale produkter.

Som en del av sin strategiske plan ønsker HSBC å posisjonere byen som en foregangsby innen digital finans, noe som forsterkes av nylige regjeringsinitiativer for å øke offentlig tilgang til digitale eiendeler.

HSBC ønsker å holde seg borte fra krypto

Denne strategiske utvidelsen ble fremhevet etter introduksjonen av HSBC Gold Token. Det er det første detaljhandelsproduktet i sitt slag i Hongkong.

På et nylig mediemøte delte HSBCs administrerende direktør Noel Quinn innsikt i fordelene med tokenisering.

“Tokenisering er en mer effektiv handelsmekanisme og gir likviditet til eiendelen. I teorien kan du tokenisere hva som helst. Det viktigste kriteriet for meg er om det er substans bak tokenet. Er det forutsigbart? Eksisterer det?”, sier Quinn.

Tokeniserte produkter representerer eiendeler digitalt på blokkjedeplattformer. Metoden gir investorer direkte tilgang eller distribusjon gjennom mellommenn. Securities and Futures Commission of Hong Kong har anerkjent at tokenisering av virkelige eiendeler er avgjørende for å modernisere handels- og finanspraksis.

Les mer her: Hva er tokenisering på blockchain?

Vekstpotensial for det virkelige markedet for tokenisering av eiendeler
Vekstpotensial for markedet for tokenisering av eiendeler i den virkelige verden. Kilde: BCG BCG

HSBC fokuserer på materielle eiendeler som gull og obligasjoner, og unngår bevisst kryptovalutaer.

“En kryptovaluta kan være basert på lignende teknologi, men er mer volatil og uforutsigbar. HSBC bør holde seg unna kryptovaluta”, mener Quinn.

Offentlige blokkjeder som Ethereum krever imidlertid kryptovaluta for å opprettholde åpenhet og desentralisering. Dette er avgjørende for å drive desentraliserte finansielle systemer, i motsetning til de tradisjonelle bankenes sentraliserte modeller.

Som en del av en bredere global bevegelse har Bank for International Settlements (BIS) og sju sentralbanker startet Project Agorá. Dette prosjektet har som mål å slå sammen digitale og tradisjonelle finansielle systemer for å optimalisere globale finansielle operasjoner.

Prosjektet tar for seg mange års ineffektivitet i betalinger over landegrensene ved å integrere tokeniserte kommersielle midler og sentralbankmidler i en felles hovedbok. Det forbedrer også finansielle kontroller, for eksempel arbeidet mot hvitvasking av penger.

Les mer her: Hva er effekten av tokenisering av Real World Asset (RWA)?

Samtidig går UK Finance videre med sin eksperimentelle hovedbokpilot for å spore bankbetalinger som involverer store banker som Barclays, Lloyds og Citigroup. Dette pilotprosjektet er et skritt i retning av et kommersielt system som kan bruke tokeniserte eiendeler til å gjøre grenseoverskridende transaksjoner smidigere, raskere og sikrere.

Trusted

Disclaimer

Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.

Frame-2264-1.png
Harsh Notariya
Harsh Notariya utmerker seg ved å levere SEO-optimaliserte kryptonyheter under stramme tidsfrister. Han har tidligere jobbet som Growth Marketer hos Sporty og Community Consultant hos Totality Corp, der han bidro til å øke engasjementet og antall følgere i nettsamfunnet. Harsh har også laget engasjerende innhold for den ledende kryptoinfluenceren Shivam Chhuneja, der han blandet meme-referanser for å skape en lærerik, men morsom opplevelse. Hans allsidige ferdigheter gjør ham til en...
LES FULL BIOGRAFI